Yhteisten tutkinnon osien uudet tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2022

eRiveria > Yhteisten tutkinnon osien uudet tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2022

Yhteisissä tutkinnon osissa tulevat 1.8.2022 voimaan uudet tutkinnon perusteet 1.8.2022 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Ennen 1.8.2022 aloittaneet opiskelijat jatkavat 2018 voimaan tulleiden tutkinnon perusteiden mukaisesti. eRiveriassa jokaisesta* opinnosta on 1.8.2022 alkaen kaksi versiota: toinen ennen 1.8.2022 ja toinen 1.8.2022 tai sen jälkeen aloittaneille opiskelijoille. Kategorian voi valita verkkosivujemme https://eriveria.fi/ etusivun painikkeista (”1.8.2022 TAI JÄLKEEN aloittaneet” ja ”ENNEN 1.8.2022 aloittaneet”) tai sivulta https://eriveria.fi/opiskelijoille/opinnot/.

*Valinnaisten opintojen osalta valikoima täydentyy vielä elo–syyskuussa.


Geneerinen arviointikriteeristö

1.8.2022 voimaan tulevissa tutkinnon perusteissa keskeisenä uudistuksena on geneerinen arviointikriteeristö: arviointikriteerit ovat nyt samat kaikissa yhteisissä tutkinnon osissa. Lähes samanlaiseen geneeriseen arviointikriteeristöön on jo siirrytty tai ollaan siirtymässä myös ammatillisissa tutkinnon osissa. Esimerkiksi T1-tason osaamista kuvataan nyt siis samoin sanoin, opiskeltiinpa työelämätaitoja tai englantia. Aiemmin arviointikriteerit olivat käytännössä osa-alue- ja osaamistavoitekohtaisia.


Osaaminen määritelty nyt kaikille tasoille T1–K5

Aiemminkin arviointiasteikko on ollut viisiportainen: tyydyttävä 1, tyydyttävä 2, hyvä 3, hyvä 4, kiitettävä 5. Aiemmin osaaminen oli kuitenkin määritelty vain tasoille T1, H3 ja K5, eli T2 ja H4 olivat vailla tarkkaa osaamisen kuvausta. Nyt jokaisella viidellä arvosanalla on omat kriteerinsä. Arviointikriteerejä tarkastellaan aina suhteessa osa-alueen osaamistavoitteisiin. eRiverian opinnoissa osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät aina Aloita opinto tästä! -osion Opinnon esittely -kohdasta.

Uusimmat: