Yhteisten aineiden verkkonäytöt ovat aikuisille hyvä mahdollisuus osaamisen näyttämiseen

eRiveria > Yhteisten aineiden verkkonäytöt ovat aikuisille hyvä mahdollisuus osaamisen näyttämiseen

Kuva: Mari Petrelius

eRiveria osallistui viikolla 12 Hämeenlinnassa pidettyyn ITK (Interaktiivinen teknologia koulutuksessa) -konferenssiin. Minulla ja verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Erosella oli tapahtumassa Yhteisten tutkinnon osien verkkonäytöistä ratkaisu reformituskaan -foorumiesitys (katso video alla). Esitys herätti laajaa kiinnostusta, sillä Riveria on edelläkävijä paitsi verkko-opetuksessa, myös verkkonäytöissä. Saimme kiitosta erityisesti pedagogiikka edellä kulkemisesta.

Vuoden 2018 alussa voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi yhdisti nuoria ja aikuisia koskevan lainsäädännön. Tämän seurauksena myös aikuiset opiskelevat yhteisten tutkinnon osien osa-alueet, joihin sisältyy muun muassa matematiikkaa, työelämässä toimimista ja äidinkieltä. Pakollisia ja valinnaisia opintoja tunnustetaan aiempien tutkintotodistusten pohjalta, mutta monelta aikuiselta löytyy dokumentoimatonta osaamista. Muuttuneeseen tilanteeseen reagoitiin Riveriassa rakentamalla Moodleen yhteisten tutkinnon osien näyttöympäristö syksyllä 2018. Vetovastuuseen hankkeesta asetettiin verkko-oppimisen erikoisyksikkö eRiveria.

eRiverialla on tällä hetkellä tarjolla yli 50 osaamispistettä uuden opetussuunnitelman mukaisia yhteisten tutkinnon osien verkko-opintoja ja lähes 30 osaamispisteen edestä verkkonäyttöjä. Sitä mukaa, kun osa-alueen kaikki opinnot saadaan tarjolle verkkoon, osa-alueesta käsikirjoitetaan näyttö. Näyttöjä, kuten verkko-opintojakin käsikirjoitettaessa huomioidaan se, että tehtävien tulee mitata monipuolisesti opetussuunnitelmassa kuvattua osaamista. Käsikirjoitusvaiheessa huomioidaan myös näyttötilaisuuksiin liittyvät erityisrajoitukset, muun muassa näyttöjen yhteismitallinen kesto, laitevaatimukset ja netinkäyttörajoitukset. Verkko-opinnon ja näytön käsikirjoittaa ja arvioi aina pätevä opettaja. Kun käytössä on yhtenäinen, järjestelmällinen ja dokumentoitu toimintatapa osaamisen näyttämiseen, opettajien ei tarvitse tehdä ratkaisuja yksin ja jokaisen opiskelijan kohdalla erikseen.

Minulta kysytään usein, miten näyttöön voi valmistautua. Näyttöön valmistaudutaan perehtymällä opetussuunnitelmassa kuvattuihin osa-alueen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Jos opiskelija kokee, että häneltä löytyy osa-alueen tavoitteiden mukainen osaaminen, hänen tulee olla yhteydessä opoon, joka varmistaa tilanteen ja ilmoittaa opiskelijan näyttöön. Myös ryhmävalmentajan osaamista voi hyödyntää näytön tarpeen arvioinnissa.

Verkkonäytöt ovat yksi reformin tavoitteiden mukaisista yksilöllisten opintopolkujen mahdollistajista. Tätä mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää!

Sanni Suominen

Sanni Suominen

Verkko-opettaja, matemaattiset aineet
Verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen vastaava
eRiveria