Aloita kaikille toisen asteen opiskelijoille tarkoitetut väyläopinnot ja tutustu ammattikorkeakouluopintoihin!

Opinnot ovat sisällöltään ja vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisia ja hyväksiluetaan tutkinto-opintoihin, mikäli jatkat opintojasi ammattikorkeakoulussa toiselta asteelta valmistumisesi jälkeen.

Nämä opinnot ovat osa eRiverian, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistä Väylätarjontaa. Opintoja voivat suorittaa kaikki toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia. Huomioithan, että mahdollisesta opintojen hyväksiluvusta omiin opintoihisi sinun tulee sopia oman oppilaitoksesi kanssa.

Näihin opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu suoraan kyseiseen ammattikorkeakouluun, linkin löydät opinnon kuvauksesta.

Riverialaisille opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja myös laajemmin.
Katso lisää vaylaopinnot.fi-sivustolta!


Kaikille aloille sopivat opinnot - - Liiketalous ja innovaatiot - - Sosiaali- ja terveysala - - Tekniikka


Kaikille aloille sopivat opinnot

Svensk klinik - Rautalankaruotsia
3 op, Karelia
3.9. - 31.12.2018

Tuttujen teemojen (esimerkiksi opiskelu ja opiskelijaelämä) avulla kerrataan ruotsin perussanastoa, -rakenteita ja arkielämän viestintätilanteita. Tervetuloa "Rautalankaruotsia" -opintojaksolle!
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 19.4.-11.11.2018)


Liiketalous ja innovaatiot

Liiketoimintaosaamisen perusteet
3 op, KAMK
Syksy 2018

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden. Keskeisiä aiheita ovat yrittäjyys, yrityksen toimintaprosessi, sidosryhmät, yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta, Logistiikka, rahoitus, riskien hallinta ja markkinointi.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Jatkuva ilmoittautuminen)

Matematiikan kertaus liiketalouden opiskelijoille
3 op, KAMK
Kesä 2018

Opiskelija kertaa liiketalouden opinnoissa tarvittavat matematiikan perustaidot: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sievennys, yhtälöt, prosenttilaskenta.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Jatkuva ilmoittautuminen)


Sosiaali- ja terveysala

Anatomia ja fysiologia I
1 op, Karelia
3.9. - 31.12.2018

Miten ihmisen tuki- ja liikuntaelimistö, sydän, verenkiertojärjestelmä ja keuhkot rakentuvat ja toimivat? Anatomiset rakenteet myös latinaksi.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 19.4.-11.11.2018)

Anatomia ja fysiologia II
2 op, Karelia
22.10. - 31.12.2018

Opintojaksolla jatketaan tutustumista ihmisen kehon toimintaan. Millainen on kehon eri elinjärjestelmien rakenne, toiminta ja säätely? Edeltävinä opintoina on Anatomia ja fysiologia I.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 6.8.-11.11.2018)

Tennareista töppösiin – lähestymistapoja ikääntymiseen
5 op, Karelia
22.10. - 31.12.2018

Vanheneminen on luonnollinen osa ihmisen elämänkulkua. Mitä ikääntyminen tarkoittaa biologisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä? Millainen vanhuskuva sinulla on ja miten yhteiskunnan arvot muovaavat sitä?
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 6.8.-4.11.2018)

Ikäihmisen hoitotyö akuuttitilanteissa
2 op, KAMK
Syksy 2018

Opiskelija osaa toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti. Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona, yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla.
Ilmoittaudu opintoon tästä!


Tekniikka

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1
1 op, Karelia
3.9. - 31.12.2018

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa - osa 1. Liikkeelle lähdetään peruslaskutoimituksista ja edetään hieman vaativampiin tehtäviin.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 19.4.-11.11.2018)

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2
1 op, Karelia
22.10. - 31.12.2018

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa - osa 2.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 6.8.-11.11.2018)

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3
1 op, Karelia
22.10. - 31.12.2018

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa - osa 3.
Ilmoittaudu opintoon tästä!
(Ilmoittautumisaika 6.8.-11.11.2018)