Väyläopinnot

Kaikille aloille sopivat

16.9. – 30.11.2019

Tuttujen teemojen (esimerkiksi opiskelu ja opiskelijaelämä) avulla kerrataan ruotsin perussanastoa, -rakenteita ja arkielämän viestintätilanteita. Tervetuloa ”Rautalankaruotsia” -opintojaksolle!

(Ilmoittautumisaika 20.5. – 30.9.2019)

Kevät 2019

Opiskelija hallitsee englannin peruskieliopin ja kehittää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin.  Englannin peruskielioppi.

(Jatkuva ilmoittautuminen)

Nonstop

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät asiakirjoittamisen prosessin, olet kerrannut tärkeimmät kielenhuollon asiat ja tiedät, mistä löydät kielenhuollon ohjeet. Opintojaksolla tutustut tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin sekä viittaustekniikkaan.

(Jatkuva ilmoittautuminen)

14.1. – 31.5.2019

Mitä osaat nyt? Millaisia taitoja ja tietoja sinulla on? Mihin tähtäät tulevaisuudessa?

(Ilmoittautumisaika 10.12.-30.4.2019)

Liiketalous ja innovaatiot

Nonstop

Opintojakson suoritettuasi osaat alan perussanaston (käsitteet) sekä kuinka yrityksen eri toiminnot muodostavat yritystoiminnan yhtenäisen kokonaisuuden. Keskeisiä aiheita ovat yrittäjyys, yrityksen toimintaprosessi, sidosryhmät, yrityksen taloudellinen menestyminen ja seuranta, Logistiikka, rahoitus, riskien hallinta ja markkinointi.

(Jatkuva ilmoittautuminen)

Nonstop

Opiskelija kertaa liiketalouden opinnoissa tarvittavat matematiikan perustaidot: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sievennys, yhtälöt, prosenttilaskenta

(Jatkuva ilmoittautuminen)

Sosiaali- ja terveysala

1.8. – 31.12.2019

Miten ihmisen tuki- ja liikuntaelimistö, sydän, verenkiertojärjestelmä ja keuhkot rakentuvat ja toimivat? Anatomiset rakenteet myös latinaksi.

(Ilmoittautumisaika 19.5. – 1.12.2019)

1.8. – 31.12.2019

Opintojaksolla jatketaan tutustumista ihmisen kehon toimintaan. Millainen on kehon eri elinjärjestelmien rakenne, toiminta ja säätely? Edeltävinä opintoina on Anatomia ja fysiologia I.

(Ilmoittautumisaika 15.5. – 1.12.2019)

1.8. – 31.12.2019

Vanheneminen on luonnollinen osa ihmisen elämänkulkua. Mitä ikääntyminen tarkoittaa biologisena, psykologisena ja sosiaalisena ilmiönä? Millainen vanhuskuva sinulla on ja miten yhteiskunnan arvot muovaavat sitä?

(Ilmoittautumisaika 20.5.2019 – 31.10.2019)

Nonstop

Opiskelija osaa toimia tilanteissa, joissa ikäihmisen kunto on romahtanut nopeasti. Akuuttitilanteet ikäihmisen kotona, yleistilan arviointi päivystyspoliklinikalla.

(jatkuva ilmoittautuminen)

Luonnonvara-, ympäristö- ja metsätalouden ala

14.1. – 31.4.2019

Mitä ihmettä biotalous oikein tarkoittaa? Ja miksi siitä puhutaan? Mitä biotalous tarkoittaa eri toimialoilla ja mitä uusia mahdollisuuksia se tuo?

(Ilmoittautumisaika 10.12.-30.4.2019)

Tekniikka

14.1. – 31.7.2019

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa – osa 1. Liikkeelle lähdetään peruslaskutoimituksista ja edetään hieman vaativampiin tehtäviin.

(Ilmoittautumisaika 30.11.2018 – 26.5.2019)

14.1. – 31.7.2019

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa – osa 2.

(Ilmoittautumisaika 30.11.2018 – 26.5.2019)

14.1. – 31.7.2019

Tällä opintojaksolla varmistat menestymisen insinööriopinnoissa – osa 3.

(Ilmoittautumisaika 30.11.2018 – 26.5.2019)

Matkailu

Nonstop

Tavoitteena että opiskelija saa yleiskuvan matkailun nykypäivästä. Käytyään kurssin opiskelija ymmärtää matkailun yhteiskunnallisena ilmiönä ja on tietoinen sen vaikutuksesta yhteiskuntaamme. Kurssi antaa vahvat perustiedot matkailusta ja matkailijoista. 

(Jatkuva ilmoittautuminen)

Aloita kaikille toisen asteen opiskelijoille tarkoitetut väyläopinnot ja tutustu ammattikorkeakouluopintoihin!

Opinnot ovat sisällöltään ja vaatimustasoltaan ammattikorkeakoulujen tutkintovaatimusten mukaisia ja hyväksiluetaan tutkinto-opintoihin, mikäli jatkat opintojasi ammattikorkeakoulussa toiselta asteelta valmistumisesi jälkeen.

Nämä opinnot ovat osa eRiverian, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistä Väylätarjontaa. Opintoja voivat suorittaa kaikki toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia. Huomioithan, että mahdollisesta opintojen hyväksiluvusta omiin opintoihisi sinun tulee sopia oman oppilaitoksesi kanssa.

Näihin opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu suoraan kyseiseen ammattikorkeakouluun, linkin löydät opinnon kuvauksesta.

Riverialaisille opiskelijoille on tarjolla väyläopintoja myös laajemmin. Katso lisää sivustolta!