Uusien toimintatapojen kokeilu osaksi arkea

eRiveria > Uusien toimintatapojen kokeilu osaksi arkea


Olemme jälleen uuden toimintavuoden alussa. Riverian henkilökunta on ottanut hienon harppauksen etäopiskelun ja -valmennuksen saralla. Viime kevät oli melkoisen nopeaa uuden opettelua meille kaikille. Opettajat ovat usein tottuneet tekemään aika yksin töitä oman ryhmänsä ja yksittäisten opiskelijoiden eteen. Nyt siinäkin on opeteltu uutta toimintakulttuuria, tiimityötä.

Olemme saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä strategiarahoitusta, jolla kehitetään edelleen Riverian oppimisympäristöjä sekä opetuksen ja ohjauksen laatua. Myös tieto-osaamista parannetaan.

On hienoa lähteä yhdessä kehittämään muutenkin tähän aikaan sopivaa pedagogista toimintamallia, jossa tietopuolinen osaaminen on kaikkien opiskelijoiden saavutettavissa paikkaan sitomatta, ja he voivat entistä paremmin opiskella ja dokumentoida teknistä osaamistaan. Yrityksissä tapahtuva opiskelu on koko ajan lisääntynyt, joskin suhdanteet vaihtelevat. On todella tärkeää mahdollistaa opiskelijoille myös ammatillinen sivistys. Teknisten käytännön töiden osaamisen lisäksi opiskelijan tulee saada käsitys siitä, miksi näin on hyvä tehdä. Ammatillista koulua arvostetaan juuri siksi, että siellä saa ennalta suunnitellun laajan ymmärryksen tehtäviin töihin. Tästä laadusta meidän täytyy pitää kiinni.

Ohjaustoimintaan ja ryhmävalmentajan työhön on hyvä pohtia uusia toimintatapoja. Perinteinen luokassa tapahtuva rintamaopetus ei vaan enää toimi koko opiskelun ajan. Iso kysymys kuuluukin, miten saadaan opiskelijoille ryhmähenki ja tunne kuulumisesta tiimiin, vaikka kaikki opiskelevat yksilöllisesti omalla aikataululla. Fyysisiä tapaamisia on aina vaan vähemmän. On kuitenkin erityisen tärkeää saada opiskelijalle tunne, että hänen etenemistään seurataan ja hänen hyvinvoinnistaan ollaan kiinnostuneita. Samassa koulutuksessa olevien välille olisi saatava luotua mukava yhteistyön tunnelma. Mitkä ovat ne keinot, sitä meidän kannattaa yhdessä pohtia ja tehdä kokeiluja. Opiskelijat ovat avainasemassa ideoimaan hyviä ratkaisuja. Ei helppo setti, mutta todella mietinnän paikka – niin tärkeästä asiasta on kysymys.

Kaikki uusien toimintamallien kehittely toki herättää epäluuloja – olisi niin mukava pysytellä vanhassa ilman riskiä. Kokemusten perusteella kuitenkin myös se tutussa ja turvallisessa pitäytyminen voi koitua kohtalokkaaksi. Nokia-casen tuntee valtaosa: kun korjausliikkeitä ei osata tehdä ajoissa ja uusia innovaatioita ei oteta käyttöön, menestyksen tunteeseen tuudittautuessa muut toimijat ajavat herkästi ohi. Myöhemmin ei sitten tahdo enää päästä menestyksen rattaille.

Uusien tapojen kehittely on mukavaa ja työstäkin tulee innostavampaa. Toivotan kaikille työniloa ja onnistumisen elämyksiä.

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

kehittäjä, digitaalisen teknologian opetuskäyttö
Riveria

Uusimmat kirjoitukset: