Uusia tuulia kestävään kehitykseen

eRiveria > Uusia tuulia kestävään kehitykseen

Aloitin Riveriassa kestävän kehityksen lehtorina tämän vuoden alussa. Työni on pitänyt sisällään sekä pakollisten että vapaavalintaisten kestävän kehityksen kurssisuoritusten arviointia sekä opintojen kehittämistyötä. Olen päässyt kehittämään sekä opiskelijoille suunnattuja kursseja, mutta myös hanketyössä koko oppilaitoksen henkilöstölle suuntautuvaa kestävän kehityksen kurssia, joka valmistuu tämän vuoden aikana.

Kestävää kehitystä ei pääse kukaan piiloon tai pakoon, vaan se tulee vastaan kaikilla elämän osa-alueilla. Kestävän kehityksen periaatteiden tulisikin läpäistä ja ohjata päätöksiä sekä toimintaa, sillä kaikki ihmistoiminta perustuu jollakin tasolla luonnonvaroille ja niiden (toivottavasti) kestävälle käytölle. Saamme energiaa elämiseen luonnossa kasvatetusta ruoasta ja hengitämme kasvien fotosynteesin kautta tuottamaa happea. Juomme maaperän suodattamaa raikasta vettä ja rakennamme kotimme luonnosta saaduista materiaaleista. Olemme osa luontoa, emme sen yläpuolella. Meidän tulisi pyrkiä toimimaan harmonisesti luonnossa, ei luontoa hyväksikäyttäen.

Ihmistoiminta muuttaa kuitenkin jatkuvasti luonnon prosesseja ja käytämme luonnonvaroja yli tarpeidemme. Vietimme maailman ylikulutuspäivää tässä kuussa, tarkasti ottaen 2.8.2023. Maailman ylikulutuspäivä eli Earth Overshoot Day tarkoittaa päivää, jona ihmiskunta on kuluttanut ne luonnonvarat, joiden pitäisi riittää koko vuodeksi. Tätä menoa luonnonvarat hupenevat hupenemistaan, eikä kestävän kehityksen tavoite toimia siten, että hyvät elämisen mahdollisuudet säilyvät nykyisiltä sukupolvilta myös tuleville sukupolville, toteudu. Ylikulutus on myös yksi merkittävimmistä ilmastonmuutosta sekä luontokatoa ajavista syistä.

Maailman ylikulutuspäivä 1971-2023

Maailman ylikulutuspäivä on siirtynyt aikaisemmaksi vuosi vuodelta. Tämä kertoo siitä, kuinka ylikulutus on jatkuva trendi, joka pitäisi saada pysähtymään. Erityisesti kehittyneillä hyvinvoivilla mailla, kuten Suomella, on erityisvastuu tässä työssä. Suomen maakohtainen ylikulutuspäivä sujahti ohi jo maaliskuussa! Se tarkoittaa sitä, että jos kaikki eläisivät kuin suomalaiset, tarvitsisimme neljä maapalloa tarpeidemme tyydyttämiseksi! Ja kun meillä on vain tämä yksi. Tämä kannattaa pitää mielessä, jos jatkuva ilmastonmuutosuutisointi ärsyttää eikä oikein jaksaisi kiinnostua roskien lajittelusta. Meillä on vain yksi planeetta, pidetään siitä huolta yhdessä!

Kuva: Earth Overshoot Day home – #MoveTheDate

Tuuli Ahonen

Tuuli Ahonen

Kestävän kehityksen lehtori