Tuen vaikutukset arviointiin

eRiveria > Ohjaajille > Tuen vaikutukset arviointiin

Arvioitavien tehtävien kohdalla vastausten laatua korottavasta ohjauksesta tulee informoida verkko-opettajaa. Annettu tuki huomioidaan verkko-opinnon arvioinnissa tutkinnon perusteiden osaamisen arvioinnin kriteerien mukaisesti.

 • Opiskelun tukemista kannustetaan tekemään oppitunnin sisällöissä sekä oppituntien sisällä olevissa oppimistehtävissä, jotka eivät vaikuta arviointiin.

  Oppitunti kuvake Opissa Opissa oppitunnin tunnistat tästä kuvakkeesta.

 • Arvioitavia tehtäviä (esimerkiksi Tehtävä A1, Tentti-nimike Moodlessa) opiskelijan pitäisi tehdä itsenäisesti.

  Tehtävä-kuvakkeet Opissa Opissa arvioitavat tehtävät tunnistat näistä kuvakkeista.

  Arvioitavat tehtävät ovat pääsääntöisesti rinnastettavissa lähiopetuksen välitesteihin ja kurssikokeisiin, sillä arvosana muodostuu arvioitavien tehtävien avulla. Tämä rinnastus auttaa hahmottamaan, millainen tuki ja opiskelijayhteistyö on sallittua.

 • Tieto annetusta tuesta arvioitavien tehtävien yhteydessä tulee välittää verkko-opettajalle. Näin verkko-opettaja tietää huomioida tuen tehtävän arvioinnissa. Tieto tuesta on helpointa opiskelijan kertoa tehtäväpalautuksen yhteydessä. Ohjaajan tulee tällöin seurata, että opiskelija ilmoittaa ja myös lähettää tiedon tuesta. Ohjaaja voi myös itse lähettää tiedon suoraan verkko-opettajalle. Näin kannattaa toimia, jos tuki koskee useampaa arvioitavaa tehtävää.
 • Samat ohjeet koskevat opiskelijoiden keskinäistä tukea. Ohjaajia pyydetään puuttumaan tilanteeseen, jossa toinen opiskelija antaa tukea, joka vaikuttaisi arviointiin. Tällainen toiminta ei ole sallittua. Ohjaajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta verkko-opettajalle.
 • opiskelijan tukeminen verkko-opintojen alkuun, Opin ja Wilman käyttöön
 • opiskelijan ajankäytön/työjärjestyksen suunnittelemisessa auttaminen
 • tekstien ääneen lukeminen opiskelijalle (oppitunnit, ohjeet, kaikki tehtävät)
 • oppituntien sisällöistä keskusteleminen
 • käsitteiden avaaminen oppituntiteksteissä ja oppituntien tehtävissä
 • oppituntitehtävissä tukeminen erilaisin tavoin (poikkeus: *TDY-opinnon oppituntien Tekstinkäsittely, Taulukkolaskenta ja Esittäminen tehtävissä annettu tuki vaikuttaa arviointiin.)
 • opiskelijan kannustaminen tutustumaan uudelleen tehtävänantoon tai arvioitavaa tehtävää edeltävän oppitunnin sisältöihin
 • yleinen tietotekninen tukeminen, esimerkiksi OneDrive, tiedoston tallentaminen ym. (poikkeus: *TDY-opinnoissa ja matematiikan Excel-tehtävissä tietotekninen tuki vaikuttaa arviointiin, kun tämä asia on arvioinnin kohteena arvioitavassa tehtävässä.)
 • opiskelijan tekninen avustaminen vastauksen toteuttamisessa äänitiedostona
 • vinkkaaminen selvittää Google-haun avulla epäselviä asioita (Vastauksia ei kuitenkaan saa kopioida netistä. Vieraissa kielissä ei saa käyttää Google-kääntäjää, vaan opiskelija ohjataan käyttämään netin sanakirjoja.)
 • mikäli opiskelijalta puuttuu välineitä suorittaa tehtäviä (esim. valokuvaus tai videointi), avustaminen laitteiden järjestämisessä
 • videon kuvaaminen opiskelijasta äidinkielen pakollisessa opinnossa
 • Opiskelijat voivat pohtia yhdessä myös arvioitavia tehtäviä, kunhan tehtäviin vastataan itsenäisesti omin sanoin ja ideoin.
 • Opiskelija voi kysyä neuvoa eRiverian chatissa tai verkko-opettajalta.

Lyhenne: *TDY = Toiminta digitaalisessa ympäristössä

 • Arvioitavissa tehtävissä tukeminen: tämä tarkoittaa arvioitavien tehtävien yhteydessä niihin liittyvistä asioista keskustelemista, edeltävistä asioista muistuttelua, ajattelun johdattelua tai käsitteiden avaamista.
 • vieraissa kielissä kielen ymmärtämiseen liittyvä tukeminen (arvioitavat tehtävät)
 • Äidinkielen tai vieraiden kielten tehtävissä opiskelijan vastauksen oikeinkirjoitukseen puuttuminen: oikeinkirjoitukseen puuttumisella tarkoitetaan esimerkiksi tekstin ymmärrettävyyden ja oikeinkirjoituksen parantelua tai tekstin jäsentelyä.
 • vastauksen muotoilussa ja tuottamisessa avustaminen opiskelijan oman puheen perusteella (arvioitavat tehtävät)
 • keskusteluaktiviteetissa ohjaaminen silloin, kun siihen liittyy arvioitava tehtävä
 • valmiiden vastausten antaminen arvioitaviin tehtäviin
 • esimerkkien antaminen opiskelijalle, jos arvioitavassa tehtävässä pyydetään esimerkkiä
 • Opiskelijat eivät saa tehdä ryhmän tai parin kanssa arvioitavaa tehtävää, ellei parityöhön ole ohjeistettu tehtävänannossa.
 • Opiskelijaryhmälle opinnon oppituntien materiaalien esitteleminen ei ole sallittua järjestelmällisesti (voidaan toteuttaa vain poikkeustilanteissa, joista on aina sovittu erikseen eRiverian kanssa).