Verkko-opintojen laatukriteerit

eRiveria > Tietoa meistä > Verkko-opintojen laatukriteerit

Käytettävyys

1. Oppimisympäristö on helppokäyttöinen, toimintavarma ja tietoturvallinen.
2. Oppimisympäristössä on huomioitu saavutettavuussuositukset ja tietosuoja.
3. Verkko-opintoja pystyy suorittamaan monilla erilaisilla laitteilla. Laite- ja ohjelmistovaatimukset on kerrottu käyttäjille.

Pedagogiikka

1. Opinnot ovat pätevien opettajien käsikirjoittamia ja opettamia. Vastuuopettajan tiedot löytyvät jokaisesta opinnosta. Opettajat ovat tavoitettavissa viesteillä ja puhelimitse.
2. Oppimisympäristössä on chat-päivystys. Lisäksi järjestämme pajaohjausta tilauksesta esimerkiksi Teamsin välityksellä.
3. Osaamistavoitteet, sisällöt, työtavat ja arviointi muodostavat oppimista tukevan kokonaisuuden.
4. Opiskelijan lähtötaso ja osaaminen huomioidaan opinnossa.
5. Opiskelija pystyy etenemään omaan tahtiinsa ja seuraamaan etenemistään opinnoissa.
6. Arviointi on monipuolista, oikeudenmukaista ja läpinäkyvää.

Sisältö

1. Käyttäjien tarpeet, kuten työelämälähtöisyys, huomioidaan sisällöissä.
2. Sisällöt vastaavat kattavasti osaamistavoitteita.
3. Materiaali on luotettavaa, selkeää ja ajantasaista.
4. Sisältöjen esittämistavalla pyritään tukemaan erilaisia oppijoita.
5. Lähteet ovat laadukkaita ja ne on ilmaistu selkeästi.
6. Noudatamme tekijänoikeuksia.
7. Sisältöjen ylläpito- ja päivitysvastuusta on sovittu.

Tuotanto

1. Tuotanto etenee aina suunnitellun prosessin mukaan ja sisältää useita tarkastusvaiheita.
2. Opintojen laajuudelle (arvioitu työmäärä osaamispistettä kohti) ja rakenteelle on yhtenäiset kriteerit.
3. Laatukriteerit on huomioitu tuotannon eri vaiheissa.
4. Palautetta kysytään niin opiskelijoilta, opettajilta kuin sidosryhmiltä ja sitä hyödynnetään opintojen kehittämisessä.

Mukailtu lähteestä uusiavoinenergia.fi/materiaalit/laatukortit
30.11.18