Riveriasta kaksi esitystä ITK 2020 -konferenssissa

Hämeenlinnassa järjestetään 1.-3.4.2020 Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi eli ITK, joka on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. Tänä vuonna ITK:hon valittiin Riveriasta peräti kaksi foorumiesitystä.

Esitysten aiheena verkkovilpin torjunta ja taitojen valmennuksen pedagogiikka

eRiverian verkko-opetuksen kehittämisestä ja toteutuksesta vastaava matemaattisten aineiden opettaja Sanni Suominen käsittelee esityksessään verkkovilpin ennaltaehkäisyä, havainnointia, selvittelyä ja seurauksia. Digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjänä tammikuun loppuun asti Riveriassa työskentelevä Teemu Tiainen ja tehtävässä helmikuun alussa aloittava Jouko Ignatius puolestaan esittelevät Riverian taitojen valmennuksen pedagogiikkaa.

Riveriaa voi pitää ammatillisen koulutuksen kentällä edelläkävijänä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä. eRiverian Moodle-pohjaisissa verkko-opinnoissa onnistuu ajasta ja paikasta riippumaton yhteisten tutkinnon osien opiskelu, ja ammatillisia tutkinnon osia puolestaan opiskellaan Workseediä ja Opi-ympäristöä hyödyntäen. Digitaaliset pedagogiset ratkaisut tukevat yksilöllisiä oppimispolkuja: opiskelijat voivat edetä omaan tahtiin jäämättä kuitenkaan vaille opettajan ohjeita tai palautetta.

Verkkovilpin käsittely kiinnostaa valtakunnallisesti

– Verkko-opiskelun yleistyessä myös verkkovilppi on yleistynyt, vaikka siihen syyllistyykin vain pieni osa opiskelijoista, kertoo Sanni Suominen. Yle uutisoi aiheesta jo syksyllä.

– Ehkäisemme verkkovilpin mahdollisuutta jo opintojen käsikirjoitusvaiheessa muun muassa laajoilla tehtäväpankeilla. Kerron esityksessäni käytännön vinkkejä vilpin ennaltaehkäisyyn ja havainnointiin ja esittelen oppilaitostasoista ohjeistustamme vilppitapausten käsittelystä, Suominen jatkaa.

Esityksen konferenssiin valinnut arvioijaraati kiitteli aiheen ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta yli oppilaitosrajojen ja tärkeyttä ”verkko-opiskelun luotettavuuden lisäämiseksi ja myös opiskelijan oikeusturvan kannalta”.

Digitaalinen työkirja turvaa tietojen ja taitojen hankinnan

Teemu Tiainen siirtyy helmikuun alussa Workseedin palvelukseen, ja digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjäksi Riveriassa on valittu Jouko Ignatius. Taitojen valmennuksen pedagogiikkaan kuuluu keskeisenä työkaluna digitaalinen työkirjajärjestelmä, jonka etukäteen suunnitellut oppimispolut ohjaavat opiskelijan etenemistä ammatillisissa opinnoissa. Digitaalisen työkirjan sisällöt on suunniteltu voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti samoin kuin eRiverian verkko-opintojenkin.

– Työpaikoilla ei ole mahdollista opiskella tai tehdä kaikkia tutkinnon perusteissa määrättyjä työtehtäviä, joten meidän kuuluu oppilaitoksessa varmistaa, että opiskelijat saavat kaikki tarvitsemansa tiedot ja taidot. On taattava myös opiskelijan tutkinnon osien tiedollinen osaaminen oppimisympäristön fyysisestä sijainnista riippumatta, Jouko Ignatius painottaa.

– Riveriassa osa aloista on jo pitkällä taitojen valmennuksen toteutusmallissa. Se tarkoittaa sitä, että ammatillisista opinnoista on tuotettu keskitetysti laaja sähköinen materiaalisisältö, joka on kaikkien alan opettajien ja opiskelijoiden käytettävissä Riveriassa. Tällä vastataan esimerkiksi jatkuvan haun ja vähenevien resurssien haasteisiin, Teemu Tiainen valottaa.

– Esittelemme taitojen valmennuksen pedagogiikan lisäksi ITK:ssa muun muassa keskitetyn tuotannon mallia ja käsikirjoitustyökalua. Yleisöksi toivotaan ammatillisen koulutuksen edustajia riippumatta siitä, millä tasolla heidän oppilaitoksensa digitalisaatio on tällä hetkellä, Tiainen toteaa lopuksi.

Kuvassa Sanni Suominen (vas.), Teemu Tiainen ja Jouko Ignatius

Teksti: Kaisa Jänis
Kuva: Vera Vainikainen

ITK:n ohjelma löytyy pdf-muodossa täältä.

Uusimmat kirjoitukset: