Riveriaan ajasta ja paikasta riippumaton eRiveria-kampus

eRiveria > Riveriaan ajasta ja paikasta riippumaton eRiveria-kampus

Noin kymmenen vuotta sitten Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tehtiin merkittävä päätös. Pohjois-Karjalan Verkko-opisto -hankkeesta lähtenyt kehittämistyö integroitiin osaksi organisaation omaa perustoimintaa. Muutamasta verkko-opetuksesta kiinnostuneesta ja sitä sivutoimisesti toteuttaneesta opettajasta on tultu tilanteeseen, jossa eRiveria-nimen alla toimii päätoiminen asiantuntijatiimi. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on toteuttanut ansiokkaasti erityisesti yhteisten tutkinnon osien ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opetusta useille tuhansille opiskelijoille Riveriassa sekä asiakasoppilaitoksissa, kuten Ingmanedussa ja Kolmen kampuksen urheiluopistossa.

 

Aika uudistua

Riverian uuden strategian 2022-2025 myötä toimintamme organisoitumiseen tulee muutoksia 1.8.2023 alkaen. Organisaatiomme rakenne selkeytyy, kun ydinprosesseja johdetaan keskitetysti ja prosessien mukaisen toiminnan käytännön toteutuksesta vastaavat tulosalueet. Uudessa strategiassamme on tärkeitä linjauksia asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi: 1) käynnistämme ajasta ja paikasta riippumattoman koulutuksen ja 2) kehitämme opiskelija- ja työelämäasiakkaalle ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut hakeutumisesta työllistymiseen. Erillinen verkko-opetustyötä tekevä ja siihen liittyviä palveluja kehittävä tiimi ei enää istu tähän kokonaisuuteen.

On siis tullut aika uudistua, asettaa uudet tavoitteet ja aloittaa päämäärätietoinen työskentely. Riveriaan tarvitaan ja halutaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet huomioiva ja työelämälähtöisesti digitaalisuutta hyödyntävä palvelu- ja valmennusympäristö, jonka avulla kaikenlaiset opiskelijat voivat valmentautua ammattiin haluamallaan paikkakunnalla Suomessa tai ulkomailla.

 

Yhdessä kohti ajasta ja paikasta riippumatonta kampusta

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveriassa tehtiin vuonna 2023 jälleen merkittävä päätös: Alamme kehittää ja rakentaa ajasta ja paikasta riippumatonta kampusta. Tavoitteena on, että kyseisellä kampuksella opiskelija voi valmentautua ammattiin tai hankkia tutkintoa pienempiä osaamiskokonaisuuksia, samoin kuten fyysisillä kampuksillamme ja työpaikoilla. Osaamisen hankkiminen perustuu taitojen valmennukseen ja taitojen oppimista edistävään pedagogiikkaan. Laadukkaat valmennusohjeet, oppimisen materiaalit ja harjoitukset löytyvät eRiveria-kampuksen digitaalisesta oppimisympäristöstä, ja ovat siten tulosalueiden käytettävissä koulutusten järjestämisessä. Kyseiseltä kampukselta löytyy myös muita keskeisiä opiskelija- ja työelämäasiakkaiden tarvitsemia palveluita. Tällä uudella, yhteisesti rakennettavalla eRiveria-kampuksella tutkinto- ja opiskelijapalveluita tarjotaan ajasta ja paikasta riippumatta.

 

 

Kun ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut laajenevat voimakkaasti kaikilla sektoreilla yhteiskunnassamme, täytyy kyseisiä palveluja olla tarjolla aiempaa enemmän myös meillä Riveriassa perinteisten lähipalvelujen lisäksi. Uudenlainen eRiveria-kampus ei ole erillinen yksikkö, vaan osa ydinprosessien kokonaisuutta, jossa ovat mukana laajasti Riverian digitaaliset opiskelija- ja työelämäpalvelut henkilöstöpalveluja unohtamatta. Yhteisellä prosessilla saadaan aikaan laatua ja inhimillistä tehokkuutta. Toiminnan toteutuksesta vastaavat tulosalueet digioppimisen ja -palveluiden ammattilaisten voimin.

Uuden kampuksen rakentaminen ja toiminnan suunnittelu ajasta riippumattomaksi on mielenkiintoinen haaste ja vie oman aikansa, vaikka fyysisiä tiloja seinineen ei tarvita. Toden teolla työ alkaa syksyllä 2023, mutta perustuksia suunnitellaan jo oppimisen kehittämispalveluissa hyvässä yhteistyössä muun muassa viestinnän, tietohallinnon, opiskelijapalveluiden ja toimialojen kanssa. Tulemme tietenkin mahdollistamaan opiskelijoiden ja henkilöstön osallistumisen kehitystyöhön sen eri vaiheissa. Tulethan mukaan eRiveria-kampuksen rakentamiseen?

Jatta Herranen

Jatta Herranen

pedagoginen johtaja

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija (1.8.2023 alk. digipalvelujen asiantuntija)

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä

Uusimmat kirjoitukset: