Poikkeuksellisenkin kevään jälkeen koittaa kesä – myös eRiveriassa

eRiveria > Poikkeuksellisenkin kevään jälkeen koittaa kesä – myös eRiveriassa


Kevät 2020 on ollut maailmanlaajuisesti ihmiskunnalle ennen kokematon elämys. Luonto on näyttänyt voimansa, ja ihmiset sekä heidän luomansa yhteiskunnat ovat päässeet testaamaan kykyään vastata luonnonvoimien haasteisiin.

Kaiken myllerryksen keskellä on toimintaansa jatkanut ja eteenpäin porskuttanut myös eRiveria – verkko-oppimisen erikoisyksikkö, joka tuottaa ja kehittää verkko-oppimisen palveluita. Kun Suomen valtioneuvosto maaliskuussa antoi linjauksen lähiopetuksen keskeyttämisestä, pysähdyin tietysti miettimään, mitä tämä tarkoittaa eRiverialle. Ennustaminen oli vaikeaa, mutta nyt voin jo kertoa mitä se tarkoitti – itse asiassa sen näkee hyvin pitkälti alla olevasta kuviosta.

Kaavio eRiveriassa suoritetuista osaamispisteistä kuukausittain lukuvuonna 2019-2020

Kevättä kohti verkko-oppiminen on aina kiihtynyt, mutta huhti–toukokuussa 2020 osaamispisteitä ropisi saman verran kuin koko syyslukukauden 2019 aikana yhteensä. Tämä ei selity pelkällä normaalilla kevätkiireellä. Verkko-oppimisen aktiivisuus lisää eRiverian opettajien työtä monellakin osa-alueella – opiskelijoille annettavan palautteen ja arviointien lisäksi aktiivisuus on näkynyt merkittävästi myös annetun ohjauksen ja tuen lisääntymisenä. Esimerkiksi eRiverian chatissa käytiin 16.3.–31.5.2020 yli 500 keskustelua, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 330.

eRiverian henkilöstön työskentelyolosuhteet pysyivät käytännössä entisellään poikkeusajan astuttua voimaan. Työtä on jo aiemminkin voinut tehdä suurelta osin etätyönä, mutta maaliskuun puolivälistä alkaen eRiveria on toiminut sataprosenttisesti etänä. Olen tiimin esimiehenä ylpeä kaikkien eriverialaisten huimasta kyvystä ottaa tilanne haltuun ja säilyttää normaali laadukas toiminnan taso poikkeusoloista riippumatta. Henkilöstö on kantanut hyvin vastuunsa työn muuttuessa aiempaakin itsenäisemmäksi. Tiimi on toiminut pitkälti itseohjautuvasti kuten modernissa työyhteisössä tavoitteena onkin. Kesää kohti voimme laskeutua hyvillä mielin: kulunut vuosi on varmasti osoittanut eRiverian ja verkko-oppimisen tarpeellisuuden ja toimivuuden. Työkuorman osalta kevät on ollut eRiveriassa kaikkien aikojen raskain, ja kesän vapaajaksot tulevat varmasti nyt enemmän kuin tarpeeseen.

Lopuksi palaan vielä elokuiseen blogikirjoitukseeni. Kirjoitin silloin muun muassa: ”Verkko-opintoja jätetään valitettavan paljon roikkumaan aivan opiskeluajan loppuun. Tässä tulisi huomioida, että arviointi ja palaute ovat riippuvaisia opettajan työpanoksesta ja niitä voi joutua odottamaan hetkisen. Jotta verkko-oppimisen hyöty saadaan realisoitua lyhenevänä opiskeluaikana, on hommat hoidettava ajoissa.”

Valitettavasti tänäkin keväänä tämä on ollut tilanne liian monen oppijan osalta. Jospa jo ensi vuonna ajasta riippumattomuus verkko-opinnoissa tarkoittaisi meille kaikille muutakin kuin sitä kuuluisaa viime tippaa.

Kiitos kuluneesta toimintavuodesta ja oikein rentouttavaa kesää kaikille riverialaisille ja yhteistyökumppaneillemme!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria

Uusimmat kirjoitukset: