Osaamisen varmistamiskeskustelut eRiveriassa


eRiveria laajentaa 1.2.2020 alkaen osaamisen varmistamiskeskustelujen käyttöä verkko-oppimisen kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Jatkossa kaikissa eRiverian verkko-opinnoissa kutsutaan opiskelijoita osaamisen varmistamiskeskusteluihin satunnaisotannalla.

Osaamisen varmistamiskeskustelussa verkko-opettaja varmistuu opiskelijan verkko-opinnossa osoittaman ja todellisen osaamisen kohtaamisesta. Aiemmin osaamisen varmistamiskeskusteluja on käyty vilppiepäilytapausten yhteydessä, ja myös tämä käytäntö jatkuu edelleen.

Lisätietoja:
verkkopedagogiikan asiantuntija Ilkka Eronen (ilkka.eronen@riveria.fi)