Osaamisen osoittaminen

eRiveria > Osaamisen osoittaminen

Osaamisen osoittamisen prosessi: 

  • Omavalmentaja toteaa opiskelijan osaamisen ja tarpeen sen osoittamiselle sekä ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle. 
  • Opinto-ohjaaja varmistaa tilanteen ja ilmoittaa opiskelijan osos-tilaisuuteen verkkolomakkeella viimeistään viikkoa ennen haluttua ajankohtaa. 
   • Joensuun osos-tilaisuuteen saapuvan opiskelijan ohje käydään läpi ilmoittautumisen yhteydessä (opo) ja lähetetään vielä opiskelijalle noin viikkoa ennen tilaisuutta (eRiveria)
   • Muissa yksiköissä ohjeistamisesta vastaa opinto-ohjaaja/tilaisuuden valvoja
  • Opiskelija saapuu ilmoitettuna ajankohtana ilmoitettuun paikkaan osoittamaan osaamistaan.  
  • Tilaisuuden valvoja varmistaa opiskelijan ilmoittautumisen ja henkilöllisyyden.  
  • Tilaisuuden valvoja avaa opiskelijalle yhden osa-alueen osan kerrallaan ja valvoo sen suorittamista.  
  • eRiverian verkko-opettaja arvioi suorituksen eHOPSiin kahden (2) viikon kuluessa koko osa-alueen osaamisen osoittamisesta.
 • Yhden osaamispisteen osaamisen osoittamiseen on käytettävissä maksimissaan kaksi (2) tuntia. Yhtenä päivänä voi osoittaa 1osp. Suorituskerran kesto on enintään kahdeksan (8) tuntia sisältäen valvojan tauot.  On huomioitava, että neljä osaamispistettä kerralla osoitettaessa yhden osaamispisteen osoittamiseen käytettävissä oleva aika jää lyhyemmäksi. 
 • Yhden osa-alueen osaamisen voi osoittaa vain kerran, suoritusta ei voi uusia.  
 • HUOM! Jos kyseisen osa-alueen verkko-opinnon suorittaminen on aloitettu, ei osoksen suorittaminen ole enää mahdollista. Osokset on tarkoitettu tilanteisiin, joissa opiskelijalla on riittävästi aiempaa osaamista, ei esim. eRiverian verkko-opinnossa hankittua osaamista. Näissä tilanteissa opiskelija voi osoittaa osaamisensa tekemällä verkko-opinnot loppuun, samalla tulee myös hankittua mahdollisesti puuttuva osaaminen.

Ilmoittautuminen osaamisen osoittamisiin viimeistään viikkoa ennen haluttua ajankohtaa opinto-ohjaajan toimesta tällä lomakkeella.

Opiskelijatunnuksella tehtyjä ilmoittautumisia ei hyväksytä.

Joensuu ja Outokumpu
 
Osos-tilaisuudet Joensuussa ja Outokummussa kerran kuukaudessa. Kaikkien Riverian yksiköiden opiskelijat voivat osallistua näihin tilaisuuksiin.

to 18.1.24 klo 8-16 Joensuu Peltola Riveria-talo C-227
ma 22.1.24 klo 8-16 Outokumpu Lammenkatu

ma 5.2.24 klo 8-16 Outokumpu Lammenkatu
to 22.2.24 klo 8-16 Joensuu Peltola Metallitalo H-101

ma 11.3.24 klo 8-16 Outokumpu Lammenkatu
to 14.3.24 klo 8-16 Joensuu Peltola Hyvinvointitalo G-211

ma 2.4.24 klo 8-12 Outokumpu Lammenkatu
to 25.4.24 klo 8-16 Joensuu Peltola Hyvinvointitalo G-211

ma 6.5.24 klo 8-16 Outokumpu Lammenkatu

ma 3.6.24 klo 8-16 Outokumpu Lammenkatu

Joensuun tilaisuudet touko-kesäkuulle 2024 ilmoitetaan tilavarausten vahvistuttua.

Maakunnan muut yksiköt

Tilaisuuksia voidaan järjestää tarpeen mukaan. Valvoja ja tila ko. yksiköstä, valvoja perehdytetään eRiverian toimesta.

Järjestelyjen vaatima aika on syytä huomioida ilmoittautuessa.

 


eRiveriassa tarjottavat osaamisen osoittamiset

Tutkinnon perusteet 2022

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa 3 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Työelämässä toimiminen 2 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp

Tutkinnon perusteet 2018

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa 3 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Työelämässä toimiminen 2 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp