Osaamisen osoittaminen

eRiveria > Osaamisen osoittaminen
 • Osaamisen osoittamisen prosessi: 
  • Ryhmävalmentaja toteaa opiskelijan osaamisen ja tarpeen sen osoittamiselle sekä ohjaa opiskelijan opinto-ohjaajalle. 
  • Opinto-ohjaaja varmistaa tilanteen ja ilmoittaa opiskelijan osos-tilaisuuteen verkkolomakkeella viimeistään viikkoa ennen haluttua ajankohtaa.  
  • Opiskelija saapuu ilmoitettuna ajankohtana ilmoitettuun paikkaan osoittamaan osaamistaan.  
  • Tilaisuuden valvoja varmistaa opiskelijan ilmoittautumisen ja henkilöllisyyden.  
  • Tilaisuuden valvoja avaa opiskelijalle yhden osa-alueen osan kerrallaan ja valvoo sen suorittamista.  
  • eRiverian verkko-opettaja arvioi suorituksen eHOPSiin kahden (2) viikon kuluessa koko osa-alueen osaamisen osoittamisesta.
 • Yhden osaamispisteen osaamisen osoittamiseen on käytettävissä maksimissaan kaksi (2) tuntia. Yhtenä päivänä voi osoittaa 1osp. Suorituskerran kesto on enintään kahdeksan (8) tuntia sisältäen valvojan tauot.  On huomioitava, että neljä osaamispistettä kerralla osoitettaessa yhden osaamispisteen osoittamiseen käytettävissä oleva aika jää lyhyemmäksi. 
 • Yhden osa-alueen osaamisen voi osoittaa vain kerran, suoritusta ei voi uusia.  

Ilmoittautuminen osaamisen osoittamisiin viikkoa ennen haluttua ajankohtaa opinto-ohjaajan toimesta tällä lomakkeella.

Joensuu

Otsola H-talo, luokka 224

ti 19.1.2021 klo 8-16

ti 16.2.2021 klo 8-16

ti 16.3.2021 klo 8-16

ti 13.4.2021 klo 8-16

ti 11.5.2021 klo 8-16

 

Maakunnan muut yksiköt

Tilaisuuksia voidaan järjestää tarpeen mukaan. Valvoja ja tila ko. yksiköstä, valvoja perehdytetään eRiverian toimesta.

Järjestelyjen vaatima aika on syytä huomioida ilmoittautuessa.

eRiveriassa tarjottavat osaamisen osoittamiset

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä 4 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti 3 osp

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp

Taide ja luova ilmaisu 1 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, valinnaiset osaamistavoitteet

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa 3 osp

Viestintä- ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, pakolliset osaamistavoitteet

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp

Työelämässä toimiminen 2 osp

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp