1.8.2022 TAI JÄLKEEN aloittaneet

eRiveria > Opiskelijoille > Opinnot > 1.8.2022 TAI JÄLKEEN aloittaneet

Valinnaisten opintojen suorittaminen

Riveriassa opiskelija valitsee kolme yhteisten tutkinnon osien valinnaista 3 osp:n osa-aluetta. Lähtökohtaisesti opiskelija siis suorittaa valinnaiset verkko-opinnot (1 osp + 2 osp) samasta osa-alueesta. Seuraavissa tilanteissa on mahdollista suorittaa vain toinen valinnaisten osa-alueiden verkko-opinnoista (tällöinkin on huomioitava mahdollinen verkko-opintojen suoritusjärjestys):

  • Opiskelijalle on aiemman tutkinnon perusteella tunnustettu valinnaisten osa-alueiden osaamista.
  • Opiskelija opiskelee VALMAssa tai eRiverian asiakasoppilaitoksessa.
  • Opiskelija on suorittanut osan 3 osp:n valinnaisesta osa-alueesta lähiopetuksessa.
Opinnon nimeä klikkaamalla pääset lukemaan opinnon esittelytekstin ja siirtymään opintoon.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 1. osaan!

Tiedätkö, mitä tarkoittaa asiakirjan vakioasettelu? Osaatko arvioida hankkimasi tiedon luotettavuutta? Mitä sinun on hyvä tietää ryhmätyöskentelyn periaatteista? Tässä opinnossa käsitellään tekstilajeja, tiedonhakua ja vuorovaikutusta.

Opinto on ensimmäinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opit asioita, joista on hyötyä myös muiden osa-alueiden opiskelussa, kuten asiallista viestintää ja muistiinpanojen tekemistä.

Vastuuopettaja: Kaisa Jänis

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 2. osaan!

Osaatko toimia alaasi liittyvissä vuorovaikutustilanteissa? Tiedätkö, mitä tarkoittaa ammatillinen näkyvyys mediassa? Osaatko arvioida, millainen on hyvä ohje? Tässä opinnossa käsitellään työelämän viestintää ja tekstien tuottamista.

Opinto on toinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opinto sopii suoritettavaksi samaan aikaan sekä ammatillisten että yhteisten tutkinnon osien kanssa, sillä aiheista esimerkiksi työn raportointi ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen tukevat työskentelyä monissa osa-alueissa – tai jopa työssäoppimisjaksolla.

Vastuuopettaja: Kaisa Jänis

Tervetuloa äidinkielen valinnaiseen 1 osp:n opintoon!

Kaipaatko vahvistusta suullisiin esiintymistaitoihisi? Osaatko työelämän ryhmätyötaitoja?
Tiedätkö, miten kokouksissa toimitaan?

Tässä opinnossa kehitetään suullisen viestinnän taitoja. Opit myös toimimaan työyhteisön
ryhmätilanteissa. Vaihtelevissa harjoituksissa voit ilmaista itseäsi koko persoonasi voimalla.
Opinto rakentuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Opinto on osa valinnaista äidinkieltä (yhteensä 3 osp).

Vastuuopettaja: Junnu Hukkala

Tervetuloa tutustumaan opintoon, jossa vahvistat äidinkielen kirjoittamisen taitojasi!

Osaatko sanallistaa mielipiteesi ja pohdintasi? Osaatko kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstejä? Oletko aikeissa hakeutua jatko-opintoihin?

Tässä opinnossa kehityt sekä asiatekstien että pohtivien tekstien kirjoittajana. Opinto on laadittu yhteistyössä ammattikorkeakoulun äidinkielenopettajan kanssa, joten keskityt tehtävissä juuri niihin opiskelukirjoittamisen taitoihin, joita tarvitset nyt ja jatkossa.Tehtävät auttavat sinua sanoittamaan tietojasi, mielipiteitäsi ja tunteitasi entistä monipuolisemmin ja lukijaystävällisemmin.

Kertaat lyhyesti myös kielenhuollon perusasiat, joten pystyt tarkastamaan tekstisi oikeakielisyyden.

Vastuuopettaja: Kaisa Jänis

Tervetuloa äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukevaan opintoon!

Tarvitsetko kertausta tai harjoitusta äidinkielen perusteissa? Muistatko, milloin tarvitaan isoa alkukirjainta? Osaatko rakentaa selkeästi etenevän tekstin ja päätellä asioita lukemasi perusteella?

Tässä opinnossa kerrataan taitoja, joita tarvitset äidinkielen pakollisten osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Opinto kannattaa suorittaa ennen pakollisia äidinkielen opintoja tai yhtä aikaa niiden kanssa.

Vastuuopettaja: Kaisa Jänis

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Tämä opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi!

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 1. osaan!

Osaatko kirjoittaa työhakemuksen sekä kertoa omista vahvuuksistasi työnantajalle? Miten kirjoitetaan hyvä ohje tai työtehtävään liittyvä selostus? Tässä opinnossa opit esittelemään itseäsi, opintoalaasi ja kertomaan työtehtävistäsi. Harjoittelet lukustrategioita ja erityylisten oman alan tekstien tulkitsemista. Samalla opit oman alan ammatillista sanastoa monipuolisesti, esimerkiksi työssä tarvittavia verbejä.

Tehtävien mukana voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille. Opinto on ensimmäinen osa pakollisesta suomi toisena kielenä -opinnosta (yhteensä 4 osp).

Vastuuopettaja: Sari Härkönen

Tämä opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi!

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 2. osaan!

Osaatko esitellä opintosi ja kertoa työstäsi oman alan käsitteillä suomen kielellä? Osaatko kirjoittaa virallisia sähköposteja ja toimia työhaastattelussa? Tiedätkö, mitä pitää huomioida internetissä tietoa etsiessä? Suomi toisena kielenä -opinnoissa harjoittelet, mitä asioita on hyvä muistaa työelämän sähköpostiviestinnässä. Opettelet etsimään tietoa internetistä ja pohdit, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun käytät muiden internetissä esittämiä tietoja.

Tehtävien mukana opit oman alan ammatillista sanastoa sekä voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinto on toinen osa pakollisesta suomi toisena kielestä (yhteensä 4 osp). Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille.

Vastuuopettaja: Essi Puumalainen

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Tervetuloa tutustumaan ruotsin kielen opintoon!

Osaatko ruotsia niin, että pärjäät taidoillasi opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko tuottaa ruotsin kieltä päivittäisessä viestinnässä?

Tällä kurssilla kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa tapaamiset, itsestä ja omasta päiväohjelmasta kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, sähköinen viestintä, opinnoista kertominen, työelämään ja työturvallisuuteen liittyvä sanasto. Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi ja sinun näkökulmastasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan.

Vastuuopettaja: Mervi Timonen

Tervetuloa kertaamaan ruotsia!

Meneekö sormi suuhun, jos edessäsi on yllättäen ruotsia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa ruotsiksi tarpeelliset viestit? Onnistuuko puhelimessa puhuminen ja osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi ruotsiksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat?

Tämä opinto kattaa elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsestä, opinnoista ja työstä kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, mielipiteen ilmaiseminen). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa mahdollisesti ruostuneita ruotsin kielen taitojasi. Kurssi sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia ja kattaa myös peruskieliopin.

Vastuuopettaja: Päivi Voutilainen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen opintoon!

Osaatko käyttää englannin kieltä niin, että pärjäät taidoillasi arkipäivään, opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko kertoa englanniksi itsestäsi ja työtehtävistäsi? Osaatko hakea tietoa englanninkielisistä materiaaleista ja ohjeista?

Tässä opinnossa kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa monenlaisiin tilanteisiin. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa suullinen, kirjallinen ja sähköinen viestintä sekä arkipäivän tilanteisiin, opiskeluun ja työelämään liittyvä sanasto. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan.

Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin.

Vastuuopettaja: Mervi Timonen

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen valinnaiseen 1 osp:n opintoon!

Osaatko kirjoittaa englanninkielisen ansioluettelon tai työhakemuksen?  Oletko miettinyt, miten vastaisit englanninkielisessä työhaastattelussa kysymyksiin? Entä miten raportoisit englanniksi oman alasi tyypillisestä työpäivästä?

Tämä opinto on osa valinnaisen englannin 3 osp:n opintoa. Opinnossa käsitellään terminologiaa edellä mainittuihin aiheisiin liittyen, eli opit sanastoa ja termejä, joita tarvitset kirjoittaessasi selkeän englanninkielisen ansioluettelon ja työhakemuksen. Pohdit myös, miten parhaiten voisit kertoa itsestäsi ja osaamisestasi työpaikkahaastattelussa. Tyypillistä työpäivää kuvatessasi pohdit englanniksi omalle alallesi tyypillisiä työtehtäviä.

Vastuuopettaja: Mervi Timonen

Tervetuloa kertaamaan englantia!

Osaatko toimia, jos edessäsi on yllättäen englantia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa englanninkielisen sähköpostin? Onnistuuko puhelimessa puhuminen englantia puhuvan asiakkaan kanssa? Osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi asiakkaalle englanniksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat?

Tämä opinto kattaa oman elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsensä esittely, opinnot, työelämä, yhteydenpito ja sosiaaliset kontaktit). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa englannin kielen taitojasi. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Vastuuopettaja: Päivi Voutilainen

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa

Tervetuloa oppimaan saksaa!

Haluaisitko oppia Euroopan puhutuinta äidinkieltä? Haluatko ottaa haltuun uuden kielen alkeita?  Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan saksan kielen perusteita. Opit tervehdyksiä, ajan ilmauksia sekä itsestä ja omista harrastuksista kertomista. Opinto toimii ponnahduslautana saksankieliseen vuorovaikutukseen. Opinto soveltuu sinulle, joka haluat kerrata saksan kielen perusteita, mutta myös sinulle, joka haluat aloittaa kokonaan uuden kielen opiskelun. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Vastuuopettaja: Elli Kauppinen

Tervetuloa oppimaan lisää saksaa!

Haluatko osata toimia saksan kielellä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa? Haluatko ottaa haltuun työelämän keskustelutilanteita saksaksi? Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan asiakaspalvelua ja työelämän tilanteita saksan kielellä. Opit toimimaan saksaksi hotellissa, ravintolassa ja kahvilassa sekä ostostilanteissa. Lisäksi opit opastamaan asiakkaita ja sopimaan tapaamisia. Opinnossa harjoitellaan myös menneestä ajasta kertomista. Opinto soveltuu sinulle, joka olet jo opiskellut vähän saksan perusteita. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Vastuuopettaja: Elli Kauppinen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Tervetuloa tutustumaan tieto- ja viestintätekniikan opintoon!

Tunnetko eri tieto- ja viestintätekniset laitteet ja ohjelmistot? Osaatko toimia internetissä turvallisesti ja hakea tietoa?

Opinnossa opetellaan tietoteknisten laitteiden käyttöä ja tuntemusta, joidenkin yleisimpien ohjelmistojen peruskäyttöä sekä siihen liittyvää kyber- ja digiturvallisuutta ja digihyvinvointia. Opiskelua varten tarvitset tietokoneen ja Office-ohjelmien työpöytäsovellukset.

Vastuuopettaja: Suvi Räty

Tervetuloa opiskelemaan tietotekniikan valinnaista opintoa!

Osaatko ottaa hyödyn hakukoneista löytääksesi nopeammin halutun hakutuloksen? Osaatko käyttää Microsoft-tuoteperheen työryhmäohjelmistoja monipuolisesti? Tiedätkö, miten saat selville oman laitteesi IP-numeron tai tarkistettua internet-yhteyden toimivuuden?

Tässä opinnossa opetellaan monipuolisesti käyttämään eri Microsoft-ohjelmistoja. Harjoitellaan hakukoneiden käyttöä niin, että halutun tiedon löytäminen olisi nopeampaa ja helpompaa. Tutustutaan työajanseurantaan sekä siihen liittyvään lainsäädäntöön. Opitaan, mitä tarkoittaa VPN-yhteys ja mihin se käyttö soveltuu.

Opinto on osa valinnaista Toiminta digitaalisessa ympäristöä -opintoa (yhteensä 3 osp). Opinto soveltuu sinulle, joka olet tietotekniikasta kiinnostunut ja haluat syventää sekä monipuolistaa tietoteknisiä taitojasi.

Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja.

Vastuuopettaja: Merja-Kaarina Piiroinen

Tervetuloa opiskelemaan digitaalisen materiaalin tuottamista ja jakamista!

Tunnetko erilaiset työvälineohjelmat? Osaatko myös käyttää niitä yhdessä ja erikseen? Työvälineohjelmien hallitseminen ja niiden yhteiskäyttö vähentävät turhan työn tekemistä!

Osaatko ottaa digitaalisia kuvia ja kuvata videoita? Tiedätkö mihin muotoon tuotokset tulee tallentaa ja miten jakaa eteenpäin? Tunnetko sosiaalisen median mahdollisuudet ammatillisessa verkostoitumisessa?

Opiskelu perustuu teoriapohjaisiin oppitunteihin sekä omaehtoiseen tiedonhakuun. Oppitunneilla on kysymyksiä, joilla testaat juuri läpikäymääsi teoriaa. Koska opinnossa tuotetaan paljon erilaisia tiedostoja työvälineohjelmilla, kannattaa opinnon suorittamiseen ehdottomasti käyttää tietokonetta, joko pöytätietokonetta tai kannettavaa. Lisäksi tarvitset älypuhelinta tai tablettilaitetta valokuvien ja videoiden kuvaamiseen.

Opinto on osa valinnaista Toiminta digitaalisessa ympäristöä -opintoa (yhteensä 3 osp).

Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja.

Vastuuopettaja: Merja-Kaarina Piiroinen

Taide ja luova ilmaisu

Tervetuloa tutustumaan Taide ja luova ilmaisu -opintoon!

Tiedätkö mitä erilaisia muotoja ja merkityksiä taiteeseen ja kulttuureihin sisältyy?  Osaatko tunnistaa ja hyödyntää niitä ja luovuuttasi työelämässä sekä vapaa-aikanasi?

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa näet taiteeseen liittyviin esimerkkeihin tutustumisen myötä, kuinka laaja-alaiset taiteen vaikutukset ovat. Tutustut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tuoreiden tutkimustulosten avulla. Pääset myös itse harjoittelemaan luovaa ilmaisuasi digitarinan teossa sekä kokeilemalla luovan kirjoittamisen eri tapoja. Opinto sisältää kuvamateriaalia ja linkkejä, joihin voit tutustua rauhassa oman mielenkiintosi mukaan.

Vastuuopettaja: Hannele Hartikainen

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Selviätkö tulevan ammattisi päivittäisistä työtehtävistä tarvittaessa ilman laskinta? Osaatko tarkistaa palkkakuitistasi, onko vähennykset tehty oikein, eli oletko saanut oikean summan puhtaana käteen? Osaatko etsiä taulukoista tietoa?

Tässä matematiikan pakollisen opinnon ensimmäisessä osassa kertaat ja syvennät laskutaitoja, joita tarvitset tulevan ammattisi työtehtävissä ja arkielämän eri tilanteissa.

Vastuuopettaja: Sanni Suominen

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Osaatko suunnitella tulevaan toimitilaasi sisustuksen geometriaa hyödyntäen? Osaatko laskea urakkapalkasta sinulle kuuluvan osuuden?

Tässä matematiikan pakollisen opinnon toisessa osassa hankit lisää osaamista selvitäksesi muun muassa tulevien työtehtäviesi matemaattisista vaatimuksista.

Vastuuopettaja: Sanni Suominen

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Haaveiletko jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa? Näyttävätkö edellisten vuosien valintakokeiden matematiikan tehtävät haastavilta?

Tässä ammattikorkeakouluun valmentavassa matematiikan opinnossa tutustut eri alojen vanhojen valintakokeiden matematiikan tehtäviin ja ratkot itse runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä.

Matematiikan valinnaisen 3 osp:n paketin voi koostaa opinnoista Matematiikka, valinnainen, 1 osp ja Matematiikkaa valintakokeeseen, AMK-valmentava, valinnainen, 2 osp.

Vastuuopettaja: Sanni Suominen

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Tuntuvatko matematiikan pakolliset opinnot haastavilta? Haluatko kerrata peruskoulun keskeisimmät matematiikan sisällöt?

Tässä matematiikan opiskeluvalmiuksia tukevassa opinnossa kertaat muun muassa luvut ja peruslaskutoimitukset. Opinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet selvitä matematiikan pakollisista opinnoista.

Vastuuopettaja: Sanni Suominen

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Tervetuloa tutustumaan fysiikan opintoon!

Osaatko hyödyntää tai tarvittaessa vähentää kitkan vaikutusta oman alasi työtehtävissä? Tiedätkö, miten lämpöilmiöt vaikuttavat työtehtäviesi suorittamiseen? Tunnetko sähköturvallisuuden perusteet?

Tässä fysiikan pakollisessa opinnossa kertaat fysiikan keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt ja hahmotat niiden merkityksen oman alasi työtehtävissä.

Vastuuopettaja: Tero Säkkinen

Tervetuloa tutustumaan kemian opintoon!

Tunnetko kemikaalien varoitusmerkit? Osaatko huomioida työssäsi tarvittavien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja mahdolliset ympäristöriskit? Osaatko käsitellä kemiallisia aineita niin, ettet vaaranna omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta?

Tässä opinnossa kertaat keskeiset kemian käsitteet ja tutustut oman alasi kemikaalien käyttöturvallisuuteen.

Vastuuopettaja: Tero Säkkinen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Tervetuloa tutustumaan yhteiskuntataitojen opintoon!

Tiedätkö, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on kuluttajana, kansalaisena tai palkansaajana? Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -opinnon oppitunneilla opiskelet juuri näitä taitoja. Tehtävissä etsit internetistä tietoa ja palveluita esimerkiksi erilaisiin elämäntilanteisiin. Tutkit myös sitä, riittävätkö tulosi kohtuulliseen elämiseen ja asumiseen.

Vastuuopettaja: Sirkku Ranta

Tervetuloa tutustumaan yhteiskuntataitojen opintoon!

Tiedätkö, miten kansantalous toimii? Mikä on oma roolisi yhteisessä kansantaloudessamme? Mitä muita toimijoita kansantaloudessamme vaikuttaa? Opinnossa tutustutaan näiden lisäksi talouden käsitteisiin ja tärkeimpiin ilmiöihin, kuten rahaan, talouskasvuun, työmarkkinoihin ja globalisaatioon. Pääpaino on Suomen kansantalouteen tutustumisessa, mutta myös EU:n näkökulma otetaan mukaan.

Opinnossa haetaan tietoa tilastoista, taulukoista, talouden organisaatioista ja ajankohtaisista uutisista. Opit käsitteitä sekä hakemasi tiedon tulkintaa. Oppitunneissa ja tehtävissä on aineistoina myös videoita.

Pakollisen opinnon on oltava tehty ennen tämän valinnaisen opinnon aloittamista.

Vastuuopettaja: Jari Klemola

Työelämässä toimiminen

Tervetuloa työelämätaitojen opintoon!

Työelämä on ammattiin opiskeleville ja valmistuville nuorille usein uusi juttu. Tämä opinto on suunniteltu tukemaan työelämään siirtymistä. Ammatillisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan tietoa työntekijän oikeuksista, velvollisuuksista, työn vaaroista ja työyhteisötaidoista. Opinnossa tutustutaan työtä koskevaan lainsäädäntöön ja työsopimuksiin. Sopimiseen perehdytään pääosin työntekijänä. Samalla työtä opitaan kuitenkin ajattelemaan myös työnantajan näkökulmasta.  

Myös työelämässä jo pidempään olleet tarvitsevat tietoa. Tietoa tarvitaan vähintään uuden alan sopimuksista, työn ehdoista ja palkkauksesta.

Vastuuopettaja: Sari Lehikoinen

Tervetuloa opiskelemaan kansainvälistä ja kansallista työnhakua!

Osaatko hakea ammattitutkintoasi vastaavaa työtä Euroopan Unionin alueelta? Osaatko käyttää verkon työnhakupalveluita? Kuinka hyvin tunnet omat oikeutesi työnhakijana?

Tämä työelämässä toimimisen valinnainen opinto johdattaa sinut tunnistamaan oman alasi työtehtäviä ja osaamista, jota sinulla on opintojen päättyessä. Opinnossa tutustut työnhakijan oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä työnhaun palveluihin verkossa. Opit etsimään työtä EURES-työnhakuportaalin avulla, tarkistat tietosi ammattien sääntelystä ja testaat, onko sinulla riittävät tiedot ulkomaille hakeutumiseen. Huomaa, että työnhaku kansainvälisillä työmarkkinoilla edellyttää kielitaitoa tai kääntäjäsovelluksen käytön osaamista.

Vastuuopettaja: Sari Lehikoinen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Tervetuloa tutustumaan Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opintoon!

Opinto- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnossa tutustut omaan osaamiseesi ja siihen, millaisia asioita haluat opiskella. Tutkit alan työmarkkinoita ja tutustut jatko-opintomahdollisuuksiin. Tehtävien avulla hoksaat ehkä juuri sen työtehtävän tai ammatin osa-alueen, joka sinua on aina kiinnostanut.

Opinto syventää sinun henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaasi (HOKS). Opintoa kannattaa suorittaa siinä vaiheessa, kun siitä on sinulle eniten hyötyä, esimerkiksi silloin, kun valmistaudut pestuutapahtumaan tai suunnittelet yritysvierailua. Työnhaun asiakirjat kannattaa tehdä tai täydentää aina ennen työnhakua.

Vastuuopettaja: Oma omavalmentaja

Huom. Opinto on vain Riverian opiskelijoille.

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden opintoon!

Osaatko toimia yrittäjämäisesti työelämässä? Entä omassa elämässäsi? Tiedätkö, mikä yritys on ja miten se toimii?  Tässä yrittäjyyden opinnossa opit, millaista asennetta ja toimintaa työnantajat sinulta odottavat. Puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä.

Monipuolisissa harjoituksissa opitaan ideoimaan toimintaa, joilla voisit ansaita rahaa, sekä laatimaan liikeidea, joka tarvitaan aina yrityksen alkuun. Opettelet yrityksiin liittyvät perusasiat ja käsitteet, joista on hyötyä työelämässä. Oppiminen tapahtuu nuorten työssäoppimistarinoiden, yritysesimerkkien ja oman tekemisen kautta.

Vastuuopettaja: Jari Klemola

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 1. osaan!

Mitä yrityksen talouden hoitoon kuuluu? Osaatko hinnoitella? Tiedätkö, miten taloutta suunnitellaan yritystä perustettaessa? Mitä yrityksen kannattavuus tarkoittaa?

Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Tämä 1. osa tulee tehdä ennen toista valinnaista osaa.

Taloustaidot ovat tärkeitä yrittäjälle. Myös työntekijän on hyvä ymmärtää yrityksen taloutta. Tässä yrittäjyyden valinnaisen opinnon ensimmäisessä osassa tutustut yrityksen talouteen ja opettelet tärkeitä taitoja, kuten hinnoittelua.

Vastuuopettaja: Jari Klemola

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 2. osaan!

Osaat laatia liikeidean, mutta miten tehdään liiketoimintasuunnitelma? Mitä se pitää sisällään? Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat laskelmat?

Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Ensimmäinen valinnainen osa yrityksen taloudesta kuuluu myös opiskella ennen tätä toista valinnaista osaa.

Nyt pääset soveltamaan kaikkea aiemmin oppimaasi. Lähdet laatimaan kuvitteellisen yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaa. Tämä opinto keskittyy erityisesti yrityksen laskelmien tekemiseen. Niihin tutustuttiin jo 1. valinnaisessa osassa taloudesta. Opinnossa annetaan runsaasti esimerkkejä, joista on helppo ottaa mallia omaan suunnitteluun.

Vastuuopettaja: Jari Klemola

HUOM! Ennen tätä opintoa sinun on suoritettava ylläoleva 1 osp:n valinnainen opinto!

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tervetuloa tutustumaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opintoon!

Osaatko huolehtia työkyvystäsi? Tiedätkö, miten tuleva työsi sinua kuormittaa? Opinnossa pohdit, miten ylläpidät työtehtäväsi vaatimaa toimintakykyä, sekä toimintaympäristön ja toimintasi terveellisyyttä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen terveyden kannalta.

Osaatko asettaa suorituskyvyllesi tavoitteita? Osaatko suunnitella ja toteuttaa tavoitteesi mukaisen liikuntasuunnitelman? Opintosi sisältää kuuden viikon mittaisen suunnitelman ja toteutuksen, josta näet konkreettiset tulokset suorituskykysi ylläpitämiselle.

Opittavat asiat liittyvät omiin lähtökohtiin terveyden eri osa-alueilta. Tavoitteena on, että pärjäät parhaalla mahdollisella tavalla tulevassa työtehtävässäsi. Oppiminen tapahtuu oman tekemisen ja tarinoiden kautta.

Vastuuopettajat: Satu Mustonen ja Harri Lemmetyinen

Kestävän kehityksen edistäminen

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen opintoon!

Ilmastonmuutos on otsikoissa jatkuvasti. Tiesitkö, että kestävän kehityksen avulla voi jokainen vaikuttaa ilmastonmuutokseen, omassa arjessa ja työssään?

Opinnossa sinulle selviää kestävän kehityksen monipuolisuus ja käyttökelpoisuus tavoiteltaessa parempaa ympäristön, ihmisen ja talouden hyvinvointia. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen vähentää ilmastonmuutoksen voimakkuutta.

Opit mittaamaan erilaisilla testeillä omaa ja vaikka työpaikan vaikutusta ympäristöön. Tärkeää on testien antama tieto erilaisten vaihtoehtojen merkityksestä. Silloin voi asettaa itselleen sopivia tavoitteita, joilla tietää olevan positiivista vaikutusta.

Vastuuopettaja: Juha Miettinen

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen valinnaiseen opintoon!

Miten opin huomaamaan ja löytämään työtehtävistäni tai -ympäristöstä asioita, jotka vaikuttavat muun muassa työturvallisuuteen ja -terveyteen, ympäristöön, talouteen ja hyvinvointiin? Miten voin työssäni lisätä luonnon monimuotoisuutta ja vähentää ilmastovaikutustani tinkimättä työn tuloksellisuudesta?

Tässä opinnossa opit myös suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla edistetään kestävän kehityksen kaikkiin neljään osa-alueeseen liittyviä asioita työympäristössä ja -tehtävissä. Olet myös valitsemassa toteutettavia kehittämiskohteita ja seuraat, miten ne edistyvät.

Koska opinnossa tehdään ja toteutetaan suunnitelma, opinnon suorittamiseen on varattava aikaa mielellään koko lukukausi, mutta vähintään kuukausi.

Vastuuopettaja: Juha Miettinen

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen valinnaiseen opintoon!

Nyt pääset arvioimaan, miten onnistuivat kestävän kehityksen kohteiden ”kunnostustoimenpiteet”. Saatiinko ekologista tai sosiaalista kestävää kehitystä edistettyä, ja kohentuiko talous? Huomaatko korjattavaa suunnitelmissa, tai pitääkö toteuttamistapaa muuttaa?

Tämä opinto on jatkoa opinnolle Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen 2 osp. Mikäli haluat suorittaa vain tämän 1 osp:n opinnon, tarvitset opintoon tarkasteltavan aineiston – lue lisää ohjeita opinnosta.

Vastuuopettaja: Juha Miettinen

Värien selitykset:

   

Sähköinen esitteemme:

Mikäli olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2022, sinulle sopiva opintotarjonta löytyy täältä.