Opiskelijoiden digitaalisia taitoja kehitetään


Nykyaikainen yhteiskunta toimii digitaalisesti. Käytämme tietoteknisiä laitteita television katsomisesta työn tekemiseen ja jopa kodin valvontaan. Pankki- ja yhteiskunnalliset asiat hoidetaan verkon kautta. Kirjepostia ei juuri ole, vaan tieto liikkuu sähköisesti. Lisää uusia toimintoja tulee sitä mukaa kun teknologiat kehittyvät. Riittävätkö taitomme näiden kaikkien hallintaan?

Ensinnäkin meidän opettajien on oltava tarkkoina, jotta opiskelijamme saavat digitaaliset valmiudet, joilla pärjää tulevassa ammatissa. Toiseksi on huomattava, että pelkkä ammatillinen digitaito ei riitä. Tarvitsemme myös kansalaisen digitaitoja selvitäksemme yhteiskunnan digitaalisten palveluiden käyttämisestä.

Tieto- ja viestintätekniikan verkko-opettajana törmään päivittäin opiskelijoihin, joilla on erittäin hyvät mobiililaitteiden käyttötaidot tai tietokonepeliosaamista, mutta tietotekniikan peruskäyttö on vaikeaa. Vaikka nykyaikaisissa älypuhelimissa on isojakin näyttöjä ja ohjelmistoja saatavilla, eivät ne silti ole syrjäyttäneet tietokoneen tarpeellisuutta. Valtaosassa työpaikoista ei selviä pelkkää mobiililaitetta käyttämällä.

Koulutuksen järjestäjät ovat isossa roolissa opiskelijoidensa digitaalisten taitojen kehittämisessä. Riveriassa on tehty pedagoginen linjaus, että kaikki opiskelijat suorittavat perustutkintoon pakollisena kuuluvan Toiminta digitaalisessa ympäristössä -opinnon verkko-opintona. Tällä voidaan taata se, että opiskelijamme saavat hyvät tiedot käytettävissä olevista yleisistä työvälineohjelmistoista, tietoteknisistä laitteista, tietoturvasta ja tekijänoikeuksista. Kurssin suoritettuaan opiskelijoilla on paremmat valmiudet tehdä muita verkko-opintoja, kehittää ammatillisia tietoteknisiä valmiuksia sekä selvitä yleisesti yhteiskunnan käytössä olevista digitaalisista toiminnoista.

Osallistujamäärältään tämä verkko-opinto on suuri. Siksi se antaa minulle hyvän näkymän opiskelijoiden tieto- ja taitotasoihin tietotekniikan osalta. Tämäkin verkkokurssi on tarkkaan mietitty ja käsikirjoitettu, ja arviointi on viilattu viimeisen päälle yhdenmukaiseksi opiskelijoita kohtaan. Vuosi on kuitenkin digitaalisessa yhteiskunnassa lyhyt aika, ja kehitettävää löytyy seuraavaa lukuvuotta varten.

Verkkokursseille haasteellisinta on tarjota sellaista materiaalia, että kaikki opiskelijat taito- tai tietotasostaan riippumatta pystyisivät suorittamaan opinnon itsenäisesti tai verkko-opintopajalla saatavan ohjauksen tukemana. Olemme yrittäneet vastata tähän tarpeeseen lisäämällä videomateriaalia ja selventäviä kuvia mahdollisimman monipuolisesti jokaiseen aihealueeseen sekä pilkkomalla tehtäviä hallittavampiin kokonaisuuksiin. Ne opiskelijat, joiden taitotaso on korkealla jo valmiiksi, voivat osoittaa osaamisensa suorittamalla vaativampia tehtäviä.

Kaikki tämä osoittaa, että koko ajan on pysyttävä digitaalisen tiedon mukana, jotta voimme tarjota opiskelijoille mahdollisimman nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikan verkko-opetusta. Tämän onneksi mahdollistavat hyvä työyhteisö, nykyaikaiset välineet sekä moniammatillinen yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Suvi Räty

Suvi Räty

Verkko-opettaja, tieto- ja viestintätekniikka
eRiveria

Uusimmat kirjoitukset: