On aika hylätä riippumatto ja jatkaa oppimista – ajasta riippumattomasti tietenkin


Näin elokuun alussa haluan käyttää hetken pohtimalla, mitä tarkoittaa verkko-oppimiseen yleisesti yhdistetty ”ajasta riippumattomuus”.

Lähdetään liikkeelle eRiverian toiminta-ajatuksesta. Olemme verkko-oppimisen erikoisyksikkö, joka tuottaa ja kehittää verkko-oppimisen palveluita. Lupaamme, että meillä opiskelija voi suorittaa opintoja joustavasti, aidosti ajasta ja paikasta riippumatta. Käytännössä tämä toteutuu niin, että opiskelija voi verkko-opinnoissamme edetä alusta loppuun niin, ettei hänen tarvitse missään vaiheessa pysähtyä odottamaan opettajan toimia. Opintomme ovat auki 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Oppimiseen voi siis käyttää aikaa juuri silloin, kun sitä sattuu olemaan. Opintojen osittaisen automatisoinnin ansiosta oppija saa palautetta välittömästi. Oppimiseen eRiveriassa kuuluu toki myös opettajan antama palaute ja arviointi, ja tätä opiskelija voi joutua odottamaan jonkin aikaa. Opinnon tekemistä alusta loppuun vaikka yhdeltä istumalta tämä ei kuitenkaan estä. Visiomme onkin, että ajasta riippumaton oppiminen vähentää opiskelijoiden ”tyhjäkäyntiä” täyttäen niitä hetkiä, jolloin lähiopetusta tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista ei ole. Näin opiskelijan polku työelämän ammattilaiseksi lyhenee.

Verkko-opettajille ajasta riippumattomuus tarjoaa mahdollisuuden (ja haasteen) oman työn varsin vapaaseen suunnitteluun. Suuret opiskelijamäärät aiheuttavat sen, että vapaus on myös haaste: työn tekeminen on suunniteltava huolellisesti, jotta kaikki tulee tehtyä ja opiskelijat saavat palautteet oppimisen tueksi ajoissa.

Mikä sitten on opiskelijoiden käsitys ajasta riippumattomuudesta? Tästä ei voi yleistystä tehdä, mutta jotain olen parin vuoden aikana verkko-oppijoiden maailmasta oppinut. Meillä on paljon opiskelijoita, jotka hyödyntävät tarjontaamme tuon edellä mainitun visiomme mukaisesti ja valmistuvat tämän ansiosta nopeammin. Toisaalta paljon on myös opiskelijoita, joille ajasta riippumattomuus tuntuu olevan synonyymi ilmaisulle ”sitten joskus”. Verkko-opintoja jätetään valitettavan paljon roikkumaan aivan opiskeluajan loppuun. Tässä tulisi huomioida, että arviointi ja palaute ovat riippuvaisia opettajan työpanoksesta ja niitä voi joutua odottamaan hetkisen. Jotta verkko-oppimisen hyöty saadaan realisoitua lyhenevänä opiskeluaikana, on hommat hoidettava ajoissa.

Ei varmasti ole oikeaa tai väärää tulkintaa ajasta riippumattomuudesta. On kuitenkin erilaisia tapoja suunnitella ja ajoittaa verkossa tapahtuvaa oppimista. Omasta mielestäni ihanteellinen tilanne on se, että opiskelijan aika tulee tehokkaasti käytetyksi ja opintojen tai opiskelun suunnittelun tehottomuus ei pääse viivästyttämään valmistumista. Opiskelija valmistuu silloin, kun hänellä on oman tutkintonsa perusteiden vaatima osaaminen, ja näin työelämään saadaan uusi ammattilainen. Tähän voidaan päästä, jos saavutetaan koko opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opiskelijoille yhtenäinen näkemys siitä, miten ajasta riippumattomalla verkko-oppimisella voidaan asiaan vaikuttaa.

Oikein mukavaa ja aktiivista lukuvuotta kaikille riverialaisille ajasta ja paikasta riippumatta!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria