Ohjeita ohjaajille

eRiveria > Ohjaajille > Ohjeita ohjaajille
 • Verkko-opintoihin voivat antaa tukea ja ohjausta opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja pajoissa ohjaavat opettajat tai (ammatilliset) ohjaajat.
 • Ohjaajan on syytä tutustua tämän sivuston sisältöön ja johonkin verkko-opintoon ennen ohjauksen aloittamista. Ohjaaja voi testata opiskelua ja tehdä tehtäviä vapaasti. Löydät lisäohjeita ohjaajan roolin pyytämisestä opintoihin sivulta Moodle-ohjeita ohjaajille.
 • Mikäli tuet erityisen tuen opiskelijaa verkko-opinnoissa, muistathan kirjata tämä tarjoamasi tuki Wilmaan.
 • Ohjaa opiskelija eriveria.fi-verkkosivuille tutustumaan ensin sivuun Ohjeita opiskeluun.
 • Ohjaa opiskelija siirtymään opintoon eriveria.fi-sivun kautta.
 • Opiskelija tekee itse Wilma-ilmoittautumisen omalla Tarjotin-sivulla. Ohjaajan kannattaa neuvoa tarvittaessa miten ilmoittautuminen tapahtuu. Ohjaaja ei tee Wilmassa ryhmäilmoittautumisia verkko-opintoihin opiskelijoiden puolesta.
 • Opinto-ohjaajan tai ryhmävalmentajan olisi hyvä merkitä opiskelijan HOKSiin tieto siitä, mitä verkko-opintoja opiskelija aikoo suorittaa. 
 • Verkko-oppimisesta löytyy yleistä asiaa täältä.
 • Oppitunnin tehtävissä opiskelijaa voi tukea ja ohjata tarpeen mukaan. Tämä ei vaikuta arviointiin. Pyri aina ohjaajana tukemaan opiskelijan itsenäistä toimintaa.
 • Ohjaajan ei tarvitse osata opetettavia aineita. Hän ei siis toimi opettajan sijaisena. Tarpeen mukaan ohjaa opiskelija ottamaan yhteyttä verkko-opettajaan sisällöllisten asioiden selvittämiseksi.
 • Arvioitaviin tehtäviin opiskelijan tulee vastata itsenäisesti. Nämä tehtävät on pisteytetty ja nimetty erikseen opinnossa.
 • Jos tuet opiskelijaa arvioitavassa tehtävässä tavalla, joka voi korottaa vastauksen laatua (katso aiheesta tarkemmin tästä), sinun tulee ilmoittaa tästä opinnon opettajalle. Myös opiskelija voi kirjata tiedon ohjauksesta tehtävään. Varmista tällöin, että opiskelija myös palauttaa tehtävän tällä tiedolla varustettuna, koska ohjaus vaikuttaa arviointiin.
 • Lue tarkempia ohjeita täältä.
 • Valitse opiskeluun nettiselaimeksi Google Chrome, Mozilla Firefox tai Safari. Opintojen luotettavaa toimintaa Internet Explorerilla tai Edgellä ei taata. Huomio! Riverian koneet avaavat automaattisesti juuri Edge-selaimen.
 • Ota yhteyttä eRiveriaan teknisessä ongelmatilanteessa, jota et itse osaa ratkaista.
 • Ota kuvakaappaus tai kopioi teksti talteen ongelmatilanteesta, mikäli mahdollista. Lähetä nämä tiedot kertoessasi ongelmasta.
 • Opiskelijan oma tietokone: Opiskelijan on pidettävä tietokoneen järjestelmät ajan tasalla tehtävien toimivuuden takaamiseksi.
 • Oppilaitoksen tietokone: Vain tietohallinto voi päivittää ohjelmia. Opiskelija välittää tiedon päivittämistarpeesta henkilökunnalle ja henkilökunta tietohallintoon.
 • eRiverian opintojen suorituksessa ei ole aikarajaa.
 • Kaikki opiskelijan tallentamat tehtävät säilyvät Moodlessa niin kauan kuin opinto on kesken. Kun opinto on arvioitu hyväksytysti, se näkyy opiskelijalle Moodlessa viikon ajan. Sen jälkeen opettaja poistaa opiskelijan opinnosta.
 • Ohjaa opiskelija ilmoittautumaan lukuvuoden vaihtuessa uudelleen Wilmaan Tarjottimen kautta.
 • Jos opiskelijalla on vaikeuksia tehdä verkko-opintoa riittävän itsenäisesti, kannattaa harkita muita mahdollisia opetusmuotoja. Esimerkiksi kielitaito voi olla riittämätön.
 • Jos joku yksittäinen tehtävä on liian haastava erityisen tuen opiskelijalle, voivat erityisopettaja ja verkko-opettaja sopia vaihtoehtoisen tavan suorittaa tehtävä.
 • Jos opiskelija ei pysty suoriutumaan verkko-opinnosta edes tuetusti, voidaan tehdä mukautustarpeen arviointi (Riveria).
 • Mukauttamispäätös on aina hallinnollinen päätös, joka tehdään myös opiskelijaa ja huoltajaa kuullen.
 • Jos opiskelijalla on osaamista mutta ei arvosanaa ja todistusta yhteisten tutkinnon osien opinnoissa, hän voi osoittaa osaamisensa eRiverian osos-tilaisuudessa osa-alueittain.
 • Ryhmävalmentaja toteaa opiskelijan osaamisen ja ohjaa opinto-ohjaajalle, joka ilmoittaa opiskelijan osos-tilaisuuteen. Tämä täytyy tehdä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.
 • Osos-tilaisuus on valvottu. Osaamisen osoittaminen tehdään tietokoneella. Yhden osaamispisteen osaamisen osoittamiseen on käytettävissä kaksi tuntia. Yhtenä päivänä voi osoittaa enintään 4 osp.
 • Osos-tilaisuutta ei voi uusia. Jos osaaminen ei ole riittävää, opiskelijan on hankittava puuttuva osaaminen esimerkiksi suorittamalla kyseisen osa-alueen opinto.
 • Osos-tarjonta, tilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittautumislomake löytyvät eRiverian verkkosivuilta.
 • Jos opiskelijalla on vain osittainen osaamisen tunnustaminen Y-opinnosta, hän voi ottaa yhteyttä suoraan verkko-opettajaan. Opettaja antaa ohjeet, kuinka opiskelija saa suoritettua opinnon loppuun.
 • Ennen kun opiskelija kirjautuu uudella opiskelijanumerolla Moodleen, ota yhteyttä eriveria@riveria.fi. Vanhan tunnuksen suoritukset on mahdollista yhdistää uuteen tunnukseen. Huomioi, että suoritusten yhdistäminen on mahdollista vasta, kun opiskelijalla on uusi opiskelijanumero.
 • Tämä opinto on tarjolla vain Riverian opiskelijoille.
 • eRiveriassa tarkistetaan vain tehtävä C1, Ansioluettelo.
 • Ryhmävalmentaja tarkastaa opinnon muut tehtävät. Ryhmävalmentaja saa kurssiavaimen (tarvitaan vain tässä opinnossa) omalta koulutuspäälliköltä.
 • Opinto-ohjaajien tulisi olla aktiivisia ja tarjota vierailuaan uusille aloittaville ryhmille, sillä vierailut kuuluvat opintoon. Opojen vierailijatunnukset tähän opintoon voi pyytää osoitteesta eriveria@riveria.fi.
 • Eine Paldan (eine.paldan@riveria.fi) vastaa tähän opintoon liittyviin kysymyksiin. Toimintaohjeita löydät myös tästä sekä opinnosta.

eRiverian tukipalveluista vastaavat:

Hannele Hartikainen
p. 050 577 7062
hannele.hartikainen@riveria.fi

Juha Miettinen
p. 050 373 1145
juha.miettinen@riveria.fi

Sirkku Ranta
p. 050 091 2548
sirkku.ranta@riveria.fi

Sirkku Lehikoinen
p. 050 340 2217
sari.j.lehikoinen@riveria.fi