Ohjeita ohjaajille

eRiveria > Ohjaajille > Ohjeita ohjaajille
 • Verkko-opintoihin voivat antaa tukea ja ohjausta opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja pajoissa ohjaavat opettajat tai (ammatilliset) ohjaajat.
 • Ohjaajan on syytä tutustua tämän sivuston sisältöön ja johonkin verkko-opintoon ennen ohjauksen aloittamista. Ohjaaja voi testata opiskelua ja tehdä tehtäviä vapaasti. Löydät lisäohjeita ohjaajan roolin pyytämisestä opintoihin sivulta Opi-ohjeita ohjaajille.
 • Mikäli tuet erityisen tuen opiskelijaa verkko-opinnoissa, muistathan ilmoittaa asiasta verkko-opettajalle ja kirjata tarjoamasi tuen Wilmaan.
 • Ohjaa opiskelija eriveria.fi-verkkosivuille tutustumaan ensin sivuun Ohjeita opiskeluun.
 • Ohjaa opiskelija siirtymään opintoon eriveria.fi-sivun kautta.
 • Opiskelija tekee itse Wilma-ilmoittautumisen omalla Tarjotin-sivulla. Ohjaajan kannattaa neuvoa tarvittaessa miten ilmoittautuminen tapahtuu. Ohjaaja ei tee Wilmassa ryhmäilmoittautumisia verkko-opintoihin opiskelijoiden puolesta.
 • Opinto-ohjaajan tai omavalmentajan olisi hyvä merkitä opiskelijan HOKSiin tieto siitä, mitä verkko-opintoja opiskelija aikoo suorittaa.
 • Oppitunnin tehtävissä opiskelijaa voi tukea ja ohjata tarpeen mukaan. Tämä ei vaikuta arviointiin. Pyri aina ohjaajana tukemaan opiskelijan itsenäistä toimintaa.
 • Ohjaajan ei tarvitse osata opetettavia aineita. Hän ei siis toimi opettajan sijaisena. Tarpeen mukaan ohjaa opiskelija ottamaan yhteyttä verkko-opettajaan sisällöllisten asioiden selvittämiseksi.
 • Arvioitaviin tehtäviin opiskelijan tulee vastata itsenäisesti. Nämä tehtävät on pisteytetty ja nimetty erikseen opinnossa.
 • Jos tuet opiskelijaa arvioitavassa tehtävässä tavalla, joka voi korottaa vastauksen laatua, sinun tulee ilmoittaa tästä opinnon opettajalle. Lue tarkempia ohjeita sivulta Tuen vaikutukset arviointiin.
 • Valitse opiskeluun nettiselaimeksi Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge tai Safari. Opintojen luotettavaa toimintaa Internet Explorerilla ei taata.
 • Ota yhteyttä eRiveriaan teknisessä ongelmatilanteessa, jota et itse osaa ratkaista.
 • Ota kuvakaappaus tai kopioi teksti talteen ongelmatilanteesta, mikäli mahdollista. Lähetä nämä tiedot kertoessasi ongelmasta.
 • Opiskelijan oma tietokone: Opiskelijan on pidettävä tietokoneen järjestelmät ajan tasalla tehtävien toimivuuden takaamiseksi.
 • Oppilaitoksen tietokone: Vain tietohallinto voi päivittää ohjelmia. Opiskelija välittää tiedon päivittämistarpeesta henkilökunnalle ja henkilökunta tietohallintoon.
 • eRiverian opintojen suorituksessa ei ole aikarajaa.
 • Kaikki opiskelijan tallentamat tehtävät säilyvät Opissa niin kauan kuin opinto on kesken. Kun opinto on arvioitu hyväksytysti, se näkyy opiskelijalle Opissa viikon ajan. Sen jälkeen opettaja poistaa opiskelijan opinnosta.
 • Ohjaa opiskelija ilmoittautumaan lukuvuoden vaihtuessa uudelleen Wilmaan Tarjottimen kautta.
 • Jos opiskelijalla on vaikeuksia tehdä verkko-opintoa riittävän itsenäisesti, kannattaa harkita muita mahdollisia opetusmuotoja. Esimerkiksi kielitaito voi olla riittämätön.
 • Verkko-opintoja koskevaa tietoa valmistumiseen liittyen löytyy sivulta Valmistuminen.
 • Jos joku yksittäinen tehtävä on liian haastava erityisen tuen opiskelijalle, voivat erityisopettaja ja verkko-opettaja sopia vaihtoehtoisen tavan suorittaa tehtävä.
 • Jos opiskelija ei pysty suoriutumaan verkko-opinnosta edes tuetusti, voidaan tehdä mukautustarpeen arviointi (Riveria).
 • Mukauttamispäätös on aina hallinnollinen päätös, joka tehdään myös opiskelijaa ja huoltajaa kuullen.
 • Jos opiskelijalla on osaamista mutta ei arvosanaa ja todistusta yhteisten tutkinnon osien opinnoissa, hän voi osoittaa osaamisensa eRiverian osos-tilaisuudessa osa-alueittain.
 • Omavalmentaja toteaa opiskelijan osaamisen ja ohjaa opinto-ohjaajalle, joka ilmoittaa opiskelijan osos-tilaisuuteen. Tämä täytyy tehdä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta.
 • Osos-tilaisuus on valvottu. Osaamisen osoittaminen tehdään tietokoneella. Yhden osaamispisteen osaamisen osoittamiseen on käytettävissä kaksi tuntia. Yhtenä päivänä voi osoittaa enintään 4 osp.
 • Osos-tilaisuutta ei voi uusia. Jos osaaminen ei ole riittävää, opiskelijan on hankittava puuttuva osaaminen esimerkiksi suorittamalla kyseisen osa-alueen opinto.
 • Osos-tarjonta, tilaisuuksien ajankohdat ja ilmoittautumislomake löytyvät eRiverian verkkosivuilta.
 • Jos opiskelijalla on vain osittainen osaamisen tunnustaminen Y-osa-alueesta, hän voi ottaa yhteyttä suoraan verkko-opettajaan. Opettaja antaa ohjeet, kuinka opiskelija saa hankittua ja osoitettua puuttuvan osaamisen eRiverian verkko-opinnoissa.
 • Jos opiskelijan käyttäjätunnus on ollut muotoa etunimi.sukunimi@edu.riveria.fi, ei tunnus vaihdu alan vaihdon yhteydessä ja eRiverian opintoja voi jatkaa suoraan.
 • Jos opiskelijan entinen käyttäjätunnus on ollut muotoa opiskelijanumero@edu.riveria.fi, opiskelija saa pyynnöstä väliaikaisesti oppimisjärjestelmiin kaksi käyttäjätunnusta (vanha ja uusi) ja suorittaa keskeneräiset opinnot loppuun vanhalla tunnuksella. Kaikki uudet opinnot on luonnollisesti syytä aloittaa uudella käyttäjätunnuksella, jotta opiskelija pääsee kahden tunnuksen käytöstä mahdollisimman nopeasti eroon. Tunnusten muokkaukset tehdään pyynnöstä oppilaitospalvelujen toimesta. Pyynnön voi tehdä opiskelija itse tai opetus- ja ohjaushenkilöstön edustaja. Pyynnöt sähköpostilla oppimisjarjestelmat@riveria.fi. Pyynnössä on syytä mainita vanha ja uusi opiskelijanumero.
 • Mikäli myös tutkinnon perusteet vaihtuvat (18-perusteista 22-perusteisiin), huomioi myös haitarin seuraava kohta.
 • Tilanteissa, joissa opiskelija on aloittanut vanhojen tutkinnon perusteiden (-18) mukaisen eRiverian verkko-opinnon ja on nyt siirtynyt uudistettujen tutkinnon perusteiden (-22) mukaiseen tutkintoon, jo osoitettu osaaminen tunnistetaan ja opiskelija suorittaa jo aloittamansa verkko-opinnon pääsääntöisesti loppuun.
 • Siirtymävaiheessa opiskelijalle laitetaan Wilman sanalliseen arviointiin kunkin jo aloitetun mutta keskeneräisen osa-alueen kohdalle täydennysohje, joka opiskelijan tulee huomioida ennen kuin aloittaa uusia verkko-opintoja.
 • Tämä opinto on tarjolla vain Riverian opiskelijoille.
 • OPI-oppimisympäristössä omavalmentaja
  • jakaa opiskelijoille kurssiavaimen (tarvitaan vain tässä opinnossa)
  • voi tilata avaimen ja muutokset ohjaajissa osoitteesta: http://bit.ly/opuri
  • tarkistaa ja arvioi opinnon tehtävät
  • käy opintojen loppuvaiheessa HOKS-keskustelun
  • antaa opinnosta arvosanan arvioitujen tehtävien ja keskustelun perusteella
  • ja vie arvosanan Wilmaan
 • Opinto-ohjaajien tulisi olla aktiivisia ja tarjota vierailuaan uusille aloittaville ryhmille, sillä vierailut kuuluvat opintoon. Opojen vierailijatunnukset tähän opintoon voi pyytää osoitteesta eriveria@riveria.fi.
 • Eine Paldan (eine.paldan@riveria.fi) vastaa tähän opintoon liittyviin kysymyksiin. Toimintaohjeita löydät myös Intrasta sekä opinnosta.

eRiverian verkko-oppimisen tuesta vastaa:

Sirkku Ranta
p. 050 091 2548
sirkku.ranta@riveria.fi