Mikä koulutuksessa maksaa?

eRiveria > Mikä koulutuksessa maksaa?

Suomessa koulutus on ilmaista. Vai onko? Koulutus maksetaan verovaroista, ja veroja maksamme me kaikki.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että hyvinvointivaltiossamme tärkeimmät asiat eivät saisi maksaa mitään. On järjestetty mielenosoituksia ja kirjoitettu siitä, että toisen asteen opiskelun tulisi olla maksutonta. Maksuttomuudella viitataan ilmaisiin oppikirjoihin ja muihin materiaaleihin. Nämä kustannukset ovat vain pieni osa koulutuksen kokonaiskustannuksista.

Monet suomalaiset eivät tiedä, mitä koulutuksemme maksaa. Seppo Heikkinen on koonnut eri koulutusten keskimääräisiä kustannuksia Ylen julkaisemassa artikkelissa Mihin veroeurosi menevät? Palvelujen todelliset hintalaput yllättävät. Ammatillisen toisen asteen opintovuosi maksaa keskimäärin 11 503 € ja lukiokoulutus 7 749 € vuodessa (tiedot 2015). Entä jos eläisimme yhteiskunnassa, jossa jokainen maksaa koulutuksen itse? Kuinka moni olisi valmis ottamaan näin paljon lainaa opintoihin?

Porvoon ammattiopiston rehtori Pentti Suursalmi laskee Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n sivuilla opiskelijan kontaktituntimääräksi 960 tuntia vuodessa. Hän päätyy laskelmaan seuraavasti: lukuvuodessa on tavoitteena tehdä 60 osaamispistettä, ja yhden osaamispisteen kontaktituntimäärä on 16. Osaamispisteen hinnaksi tulee yhdelle opiskelijalle näillä edellä mainituilla tiedoilla laskien noin 192 euroa.

Olen kolmisen vuotta myynyt ammatillisen koulutuksen yhteisten aineiden verkko-opintoja. eRiveria on ollut siinä yksi edelläkävijöistä Suomessa ammatillisen koulutuksen parissa. Ennen myynnin aloitusta opinnoille täytyi asettaa hinta. Olemme miettineet, millainen hinta on Suomessa hyväksyttävä. Koulutuksen kentällä myydään monenlaista materiaalia ja verkkokurssia, opetuksen kanssa ja ilman. Ilmaisiakin MOOC-kursseja löytyy. Olen huomannut, että opintojen myymisen ja ostamisen kulttuuri on ammatillisen koulutuksen parissa uutta. Moni ajattelee, ettei opinto saisi maksaa mitään, ei ainakaan kovin monta euroa.

Hyväksyttävän hinnan tutkiminen markkinoilta on vain toinen puoli hinnoittelua. Kustannukset täytyy myös laskea. Näin saadaan selville, kohtaako markkinoilla hyväksyttävä hinta laskennallisesti kannattavan hinnan. Jos kustannukset ovat suuremmat kuin hyväksyttävä hinta, on toiminta kannattamatonta.

Mikä koulutuksessa maksaa? Karkeasti ajateltuna on kolmenlaisia kuluja, suurimpana palkkakulut. Toisena tulevat kiinteät kulut kuten toimitilat – kiinteistöjen kulut ovat Suomessa suuret. Kolmantena maksavat opetusvälineet ja tarvikkeet. Niissä on isot erot koulutusalojen välillä: metsäalalla tarvitaan puolen miljoonan koneita, joillakin ammatillisilla aloilla ja lukiossa lähinnä kirjoja ja sähköisiä oppimateriaaleja.

Verkko-opinnossa maksaa oman oppimateriaalin tuottaminen. Hyvän verkko-opetusmateriaalin tekeminen vastaa työmäärältään oppikirjan tekemistä. eRiveriassa pätevät opettajat suunnittelevat ja kirjoittavat verkko-opinnot. Opinnot tarkastetaan moneen kertaan, ja opinnon tuottaminen Moodleen on oma työvaiheensa. Yritysmaailman sanoin kyse on investoinnista tuotekehitykseen, joka täytyy pystyä palvelun/tuotteen elinkaaren aikana saamaan takaisin hinnassa.

eRiverian verkko-opinnot sisältävät tasokkaat oppimateriaalit sekä tukitoimia opiskelijoille ja asiakasoppilaitoksille. Tällaisia ovat muun muassa chat-päivystys, opettajien tavoitettavuus, paikallisten ohjaajien koulutus ja asiakasoppilaitoksille luodut yhteistyöalustat. Verkko-opettajamme tarkastavat opintojen tehtävät, antavat palautetta ja arvioivat opintokokonaisuuden. Verkko-opintojemme hinta koostuu kaikesta tästä. Mikä parasta, nykyinen hintamme osaamispistettä kohti on reilusti alle edellä esitetyn 192 euron.

Anu Lehtimäki

Anu Lehtimäki

Verkko-opettaja, yhteiskunnalliset aineet
Myynnin ja markkinoinnin vastaava
eRiveria