Kohti sulautuvaa valmennusta

eRiveria > Kohti sulautuvaa valmennusta

Opettajakunta on ihmeissään ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvien uudistusten määrästä ja nopeudesta. Miettiikö joku jopa, että pomotko ihan vaan kiusatakseen laativat uudistuksia ja niihin liittyviä ohjeita. Viime vuosien uudistusvauhti ja toimintojen muuttuminen johtuvat kuitenkin viime kädessä asiakkaiden, opiskelijoiden vaatimuksista. Lait ja asetukset ovat myös luoneet painetta ammatillisen koulutuksen uudistamiseen.

Valtiovallan taholta on vahvasti suunnattu kehitystä siten, että vain osaaminen merkitsee, ei se, missä ja millä tavoilla se on hankittu. On siten loogista purkaa ne perinteiset ammattikoulun rakenteet, joihin oli totuttu.


Opiskelijoiden odotukset

Tutkiskelin tarkasti strategiarahoituksen asiakirjoja, ja siellä oli käsite sulautuva valmennus (opetus). Juuri siihen suuntaan Riverian toimintaa on ohjattu, ja sulautuva valmennus on uudistusten tärkeimpiä sisältöjä. Olen tullut siihen tulokseen koko ammatin valmennuksen kenttää seuratessani, ettei muuta vaihtoehtoa juuri ole, jos meinataan kestää kilpailukykyisenä.

Leena Mäkinen kiteyttää artikkelissaan Sulautuva oppiminen ja käänteinen opetus moduulien kehittämisessä asian näin: ”Palveluiden monikanavaisuus ja virtuaalisuus ovat tulleet laajasti osaksi yhteiskuntaa ja niiden vaikutus näkyy myös koulutus- ja oppimisprosesseissa. Opiskelijoiden odotukset opiskelun joustavuudesta ja ajasta ja paikasta riippumattomuudesta kasvavat. Miten oppilaitokset vastaavat näihin haasteisiin? Yhtenä ratkaisuvaihtoehtona on tarjota virtuaalisia ja samalla pedagogisesti suunniteltuja digitaalisia oppimisympäristöjä. Pelkkä opetuksen digitalisoiminen ei kuitenkaan riitä, vaan on luotava myös opiskelijaa yksilönä tukevia yhteisöllisiä työskentely-ympäristöjä.”


Sulautuva opetus taitojen valmennuksessa

Ne, jotka uskaltavat lähteä aikaisemmin rakentamaan toimintansa sulautuvan valmennuksen suuntaan, ovat kilpailussa edellä. Sanoipa eräs Riverian opettaja: ”Haluan kehittää alani koulutuksen nykyaikaiselle tasolle, että valtakunnallisesti on mahdollista sinne hakeutua, sekä suorittaa opintoja paikkaan ja aikaan sitomatta.” Hän koki, että nykyaikainen sulautuva opetus takaa alan kilpailukykyisyyden ja opiskelijoiden kiinnostuksen sitä kohtaan.

Sulautuva valmennus käänteisen oppimisen kanssa on kiinnostava yhdistelmä. Miten tätä alkaisi lähestyä oman alan oppimista suunnitellessa? Ensin on hyvä selvittää yhdessä alan opettajien ja työelämän edustajien kanssa, mitkä ovat ne taidot, jotka on erityisesti hallittava. Näin saadaan selville oppimistavoitteet, jotka nojaavat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Oppimistavoitteista rakennetaan selkeät kuvaukset digitaaliseen työkirjaan (Workseed) tieto- ja taitoharjoitteisiin.

Oppimisen tueksi tarvitaan selkeitä ja opiskelijan tasolla olevia ohjeita. Lisäksi kaikkien oppimateriaalien ja oppimista tukevien aineistojen tulee olla vaivattomasti saatavilla. Opiskelija dokumentoi oppimistaan digitaaliseen työkirjaan tehden samalla näkyväksi saavuttamaansa osaamista ja valmiuttaan näyttöön. Opiskelija kaipaa opettajalta kommentointia ja palautetta näistä verkkotehtävistä ja dokumentoinneista.

Nyt on myös hienoja mahdollisuuksia tallentaa Teamsilla luentoja ja livekoulutuksia ammatin valmennuksesta. Voisipa jopa kalenteroida nämä teemakoulutukset viikkotasolla opiskelijoille ja sopia samalla viikoittaiset oppimistavoitteet. Aikuiskoulutuksessa oli tällainen viikko-ohjelma aikoinaan. On hyvä sopia ennalta opiskelijoiden kanssa säännölliset kysely- ja ohjaustunnit Teamsiin. Ryhmäytymistä ja tiimityötä kannattaa erityisesti pitää yllä säännöllisillä ryhmän kommunikointitilaisuuksilla.

Kun materiaalit ja ohjeet ovat löydettävissä netistä, joustavien ohjaus- ja oppimisympäristöjenkin hyödyntäminen tehostuu. Monikanavaisuus on tämän ajan mahdollisuus, ja oppimisen paikka meille kaikille. Opiskeltavan materiaalin ja käytännön opettajajohtoisten valmennusten on hyvä olla saatavilla työsaleissa, mutta myös joustavissa ohjaus- ja oppimisympäristöissä, sekä netistä löydettävissä. Opiskelijoiden yksilölliset oppimispolut ja henkilökohtaiset oppimisympäristövalinnat sekä työelämässä oppimisen lisääntyminen ovat vaikuttaneet siihen, että opetusta/valmennusta ei voi enää yksikanavaisesti järjestää, tai se ei ainakaan ole tuloksellista.


Lähde:

Mäkinen, L. (2018). Sulautuva oppiminen ja käänteinen opetus moduulien kehittämisessä. HAMK Unlimited Journal 30.8.2018. Haettu 21.9.2020 osoitteesta https://unlimited.hamk.fi/ammatillinen-osaaminen-ja-opetus/sulautuva-opetus-kaanteinen-oppiminen-moduulin-kehittamisessa/#.X2hgZ0FS_IU

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

kehittäjä, digitaalisen teknologian opetuskäyttö
Riveria

Uusimmat kirjoitukset: