Kestävän kehityksen edelläkävijä

Kestävä kehitys on kaikille tuttu käsite, useimmille jo vuosien tai joillekin vuosikymmenien ajalta. Käsitteen merkitys vaihtelee suuresti: toisille se on vain kierrätyksen synonyymi, toisille kuin käsikirja ihmisten ja ympäristön parhaaksi toimimiseksi. Käsite on kulkenut pitkän aikamatkan YK:n kokouksissa vuoden 1987 Ympäristön ja kehityksen maailmankomissiosta vuoden 2002 Johannesburgin Kestävän kehityksen huippukokoukseen, jossa jäsenvaltiot sitoutuivat huomioimaan kaikessa toiminnassaan kestävän kehityksen. Toki ollaan tultu siitäkin eteenpäin, mutta nämä ovat olleet tärkeimpiä merkkipaaluja.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta perustettiin vuonna 1993. Se oli ensimmäisiä maailmassa. Kestävä kehitys oli mukana 1990-luvun alusta alkaen hallitusohjelmissa, joissa tehtiin suunnitelmat jalkauttaa kestävä kehitys hallintoon ja koulutukseen. Suunnitelmat muuttuivat todeksi 2000-luvulla, kun Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia julkaistiin. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi valmistui toukokuussa 2006. Valtioneuvosto teki saman vuoden joulukuussa strategiasta periaatepäätöksen, joka sitoutti kaikki ministeriöt toteuttamaan siinä asetettuja linjauksia.

Pohjois-Karjalassa ammattiopisto oli edelläkävijöitä kestävän kehityksen sisältöjen kehittämisessä. 2000-luvun alun opetussuunnitelmien uudistuksessa kestävästä kehityksestä tuli yksi painopistealueista. Se tuli huomioida kaikessa opetuksessa läpäisyperiaatteen mukaisesti. Kiteen oppimiskeskus osallistui Opetushallituksen Ammatti-KEKE-hankkeeseen vuosina 2002–2005. Hankkeessa vastasimme luonnonvara-alan tutkintojen osalta opetussuunnitelmien kestävän kehityksen sisältöjen aukikirjoittamisesta. Kiteen maaseutuopetuksen yksikkö sai myös ensimmäisenä oppilaitoksena Pohjois-Karjalassa kestävän kehityksen työlleen ulkoisen tunnustuksen, OKKA-säätiön myöntämän Ympäristösertifikaatin vuonna 2008.

eRiveriassa ja sen edeltäjässä Verkko-opistossa kestävä kehitys on ollut opetustarjonnassa lukuvuodesta 2013–2014 alkaen. Kuluvana lukuvuonna opintoja on aktiivisesti tehnyt 400–500 opiskelijaa. Opinnon tehtäväpalautusten perusteella opiskelijat ovat hyvä otos keskivertosuomalaisista: toiset huomioivat kestävää kehitystä todella paljon arjessaan, toiset hyvin vähän. Ilmastonmuutoskeskustelu on kuitenkin vaikuttanut mielestäni asiaan sen verran, että nykyään jokseenkin kaikilla on mielipide asiasta.

Toivon jatkossakin tämän opinnon tuovan jokaiselle opiskelijalle työkalun arjen suunnitteluun sekä välineitä työelämään. Riverialle se lisää käsipareja kestävän kehityksen toiminnan järjestämiseen yksiköissä. Opinnon valinnaisten kurssien suorittamiseen löytyy mielekkäitä työtehtäviä ja -kohteita helposti. Samalla opiskelijat saavat lisäpätevyyttä työmarkkinoille pyrkiessään, ja Riveria saa positiivista näkyvyyttä ja mainetta. Samalla kestävän kehityksen sertifiointi saadaan maaliin koko Riveriassa!

Juha Miettinen

Juha Miettinen

Verkko-opettaja, ympäristöosaaminen / kestävän kehityksen edistäminen
eRiveria

Uusimmat kirjoitukset: