Kehittäjän mietteitä

eRiveria > Kehittäjän mietteitä


Olemme tehneet työtämme erilaisin menetelmin kuin aiemmin. Olen ylpeä opettajista, ohjaajista ja koko henkilöstön tavasta kehittää omaa työtään poikkeavankin tilanteen vaatimalle tasolle.

Nyt on pakostakin saatu opetella uusia digitaalisia tapoja tehdä ammatillista valmennusta ja kommunikointia ihmisten kanssa. Moni on ollut itsekin hämmästynyt, miten joustavasti työtä voi etänäkin tehdä. Onhan tämä ollut shokkihoitoa, mutta usein juuri se saa ihmisessä selviytymismekanismit aktivoitumaan, ja samalla työtä tulee kehitettyä harppauksin eteenpäin. Tilanteen vakiinnuttua huomataan, että työmme onkin entistäkin laadukkaampaa ja nykyaikaisempaa.

Itse olen ohjannut ja opastanut digitaalisen työkirjan, Workseedin, käyttöä opettajille. On ollut ilahduttavaa, miten yhä useammat alat ja niissä tiimeissä ahertavat opettajat ovat alkaneet tehdä digitaalisia työtehtäviä ja myös työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja näyttöjen dokumentointiin liittyviä ohjeistuksia Workseediin. Olen aivan varma, että se jäsentää ja selkeyttää ammatillisen valmentamisen ja opiskelijan oppimisen prosesseja tehden niistä entistä läpinäkyvämpiä. Työelämässä oppimisen laajentuessa ajateltiin, että tietopuolista ammatillista oppimista ei juuri tarvita, että se tulee siinä samalla. Ei se kyllä ihan niin mennyt. Koulutuksen järjestäjän tulee opettajan kanssa varmistaa, että opiskelijalla on tutkintotodistuksen saadessaan perustiedot myös ammattisivistyksen osalta. Sitä oppilaitoksilta odotetaan, että kaikilla valmistuvilla on osaaminen alan työtehtävistä suoriutumiseen. On hyvää laatua, että opettaja ohjaa oppimisprosessia myös työelämässä oppimisen aikana.

Uudet digitaaliset työvälineet auttavat taitovalmennuksen oppimisprosessin ohjaamisessa. Ennalta suunnitellut työelämälähtöiset ammatilliset tieto- ja taitoharjoitukset ohjaavat opiskelijaa opettelemaan keskeisimmät ammattitaitovaatimukset. Se, että opettaja, ohjaaja ja opiskelija löytävät tehtävät viipymättä ja vaivatta on jo hyvä alku. Tämä selkeyttää myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta, kun opettaja voi osoittaa, mitkä tehtävät otetaan työn alle joustavissa oppimisympäristöissä.

Moni opettaja on positiivisesti yllättynyt siitä, että Teams-etäoppitunneille ovat tulleet usein nekin, jotka eivät aiemmin ole suuntautuneet luokkaan sovittuina aikoina. On jopa kyselty, että voisiko osan tietopuolisesta valmennuksesta hoitaa tulevaisuudessa etänä siinäkin tilanteessa, kun päästään takaisin oppilaitoksen tiloihin. Valitettavasti on hankalissa elämäntilanteissa opiskelevia opiskelijoita, joiden säännöllinen opiskelu ei tahdo onnistua, vaikka teemme kaikkemme. Meillä ei kuitenkaan ole tapana luovuttaa, vaan verkostoyhteistyöllä autamme ja tuemme kaikkia opiskelijoita heidän oppimisessansa sekä elämässä.

On hyvä pohtia, mitä näistä uusista etävalmennus- ja oppimiskeinoista voisi siirtää mukana tulevaan ja miten niitä voisi entisestään kehittää.

Oikein positiivista toimintavuoden viimeistä rupeamaa ja oikein lämmintä kesää!

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

kehittäjä, digitaalisen teknologian opetuskäyttö
Riveria

Uusimmat kirjoitukset: