Järjestelmät selkeyttävät oppimista ja lisäävät opiskeluhyvinvointia


Olen toiminut ammatinopettajana yli kolmekymmentä vuotta ja nyt helmikuun 2020 alussa aloitin taitojen valmennuksen ohjaustehtävissä. Workseed-digityökirjajärjestelmän käyttöön ottaminen kaikilla aloilla ja sen toimintojen opastaminen kuuluu olennaisena osana työhöni. Näen uusissa järjestelmissä paljon mahdollisuuksia – mutta miten olemme matkanneet tähän pisteeseen?

Muistatko vielä kalvot ja ruutuvihkot?

Usein perinteisestä ammattikoulusta muistuvat mieleen koko luokan voimin tapahtuvat työsaliharjoitukset, joissa opettaja ohjeisti yksitellen opiskelijoita ja osa opiskelijoista puolestaan odotti opettajan neuvoja. Ammatillisen teorian päivät oli tiukasti määrätty. Opettaja näytti kalvoille kirjoista siirrettyjä ammatillisia tietoja, jotka opiskelijat kirjoittivat omiin vihkoihinsa. Opettajalla oli oma stressinsä löytää aamulla se oikea piirtoheitinkalvo täydestä kansiosta, tai edes koko kansio. Voi niitä teoriakokeiden korjausiltoja, joissa opettajalta meni kolme tai neljä tuntia!

Opiskelijat ja opettajat aloittivat lukuvuoden aina vain elokuussa. Tästä ajasta on tultu monien vaiheiden jälkeen toiseen todellisuuteen. Nyt opiskelijat voivat aloittaa opiskelunsa joustavasti kesken vuotta. On siirrytty yksilöt paremmin huomioivaan järjestelmään. Mikään ei tapahdu hetkessä, mutta muutosvauhti on ollut nopea. On hyvä olla heti uudistusten mukana, ettei tarvitse niin pitkillä harppoa sitten myöhemmin. Tasaiset pienet askeleet ovat aina turvallisempia kuin pitkät loikat, myös Riverian toiminnan kehittämisessä.

Opetuksen ja oppimisen pirstaloituminen

Ammatillinen koulutus on siirretty entistä enemmän yrityksiin, niiltä osin kuin se on mahdollista. Monet yritykset eivät voi enää lisätä heillä olevien opiskelijoiden määrää tai pidentää jaksojen pituutta, joten työelämässä tapahtuvan oppimisen tehoa on pystyttävä lisäämään. Miten sitten varmistetaan, että opiskelija työpaikalla oppimisen välissä laajentaa ymmärrystään tiedon kautta? Jätetäänkö kaikki sen varaan, mitä siellä työn ohessa sattuu kuulemaan, vai miten olisi hyvä toimia?

Myös opettajan työ on nykyisin hyvin pirstaleista, kun opiskelijoiden valinnaisuus on lisääntynyt. On mahdollista, että samassa työsalissa opiskelee opiskelijoita, joilla on kullakin eri tutkinnon osa opiskelun alla. Yleensä ollaan opettajan tiedon varassa ja sen, joutaako hän opastamaan kaikkia ex tempore. Tilanteet kuitenkin vaihtuvat, ja jos ohjetta harjoitteeseen ei ole opiskelijalla mistään löydettävissä, niin aina hänen olisi opettaja löydettävä ja kysyttävä.

Selkeyttä järjestelmillä

Meillä Riveriassa on erinomainen tilanne, kun voimme mahdollistaa ja selkeyttää tämän päivän ammatillisia opintoja. Tietopuolinen aineisto tutkinnon osista löytyy Moodle-oppimisympäristöstä ja ennalta suunnitellut käytännön harjoitukset Workseed-oppimisympäristöstä. Opiskelijalle valitaan tutkinnon osa Wilmassa ja hän saa heti käyttöönsä sähköiset materiaalit.

Tietopuolinen osaaminen, tieto- ja taitotehtävät, sekä testit (jotka ohjelma tarkistaa) mahdollistavat opiskelijan siirtymisen opinnoissa eteenpäin omatoimisemmin. Kun tehtävät tulevat tehdyksi, se näkyy arvioinnin jälkeen järjestelmässä visuaalisesti, opiskelun etenemisen johdosta täydentyvänä ympyränä. Tämä vaatii koulutusaloilta määrätietoista tehtävien laatimista, että kaikki ominaisuudet mahdollistuvat.

Työelämässä tapahtuvan opiskelun seurantaan on Workseedissa omat työpäiväkirjat. Niihin voi liittää myös kuvia ja videoita, joilla dokumentoidaan päivien aikana tapahtuvaa toimintaa. Järjestelmiä on siis olemassa, kunhan ne vaan otetaan käyttöön selkeyttämään opettajan arkea ja nostamaan opiskelijan oppimisen laatua ja opiskeluhyvinvointia.

Luulenpa, että nuoremmat opettajat eivät herää enää kylmä hiki otsalla painajaiseen, jossa heidän opetettavat aineistonsa ovat hukassa ja oppitunnille pitäisi keritä ajallaan. Voi myös olla, että opiskelijat eivät katso aiheelliseksi tehdä valituksia katoilevista opettajista.

Toivon avointa mieltä uusien toimintatapojen hyödyntämisessä ja positiivista suhtautumista, vaikka kaikkea ei heti osata tai tiedetä! Vertaisohjauksen tavoin tulen hymyssä suin ohjaamaan, joten pidetään yhteyttä.

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

Digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä

Uusimmat kirjoitukset: