eRiverian uudet kokoaikaiset verkko-opettajat esittelyssä

eRiveria > eRiverian uudet kokoaikaiset verkko-opettajat esittelyssä


eRiveriassa aloitti elokuun 2019 alussa kolme uutta kokoaikaista verkko-opettajaa. Kaikki ovat työskennelleet Riveriassa aiemminkin.

Kokeneita konkareita

Suvi Räty opettaa tieto- ja viestintätekniikkaa, tällä hetkellä erityisesti pakollista opintoa Toiminta digitaalisessa ympäristössä.

– Aloitin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä sijaisena vuonna 2002. Olen opettanut ICT-asentajia ja datanomeja ja ollut kehittämishankkeissa. Välillä olen työskennellyt muuallakin, muun muassa tietojenkäsittelytieteen laitoksella yliopistossa ja insinöörien ja tradenomien opettajana ammattikorkeakoulussa, Suvi Räty kertoo.

 

Sari Lehikoisen alaa ovat yhteiskunta- ja työelämätaidot. Hän työskenteli jo viime keväänä eRiveriassa sivutoimisena tuntiopettajana. Aiempaa historiaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymästä löytyy aikuisopiston puolelta, jossa Sari on toiminut sivutoimisena opettajana ja sijaisena sekä vuoden verran ohjaavana opettajana.

– Lisäksi olen tehnyt yksityisellä puolella yksilö- ja ryhmävalmennuksia ja ollut kuntapuolella esimiestehtävissä, Lean-kehittäjänä ja kehittämispäällikkönä. Kokemusta on muun muassa palveluprosessien tehostamisesta, organisaatiouudistuksista ja rajapintojen kehittämisestä, Sari Lehikoinen toteaa.

 

Kieltenopettaja Mervi Timonen on ollut nykyisen Riverian palveluksessa pisimpään, vakituisesti vuodesta 2006. Ammatillisen koulutuksen lisäksi hän on toiminut kieltenopettajana vapaan sivistystyön ja yliopiston puolella.

– Olen päässyt sisälle verkko-opetukseen jo aiemmin toimiessani sivutoimisesti eRiveriassa. Nyt olen siirtynyt osaksi eRiverian kokoaikaista tiimiä. On tervetullutta vaihtelua, että pystyy kehittymään uusissa tehtävissä saman työnantajan palveluksessa, Mervi Timonen kiittelee.


Millaisin ajatuksin osaksi eRiverian tiimiä?

– Olen vuosien varrella oppinut, että se mikä tiimissä toimii, ei näyttäydy. Olen joutunut aiemmin tekemisiin myös toimimattomien sähköisten järjestelmien kanssa. Täällä järjestelmällä on looginen tavoite, eikä järjestelmä sanele, miten toimitaan, Sari Lehikoinen muotoilee verkko-opintojen alustana toimivaan Moodleen viitaten.

– Koska etätyöskentelyn mahdollisuudet ovat hyvät, tiimiläiset eivät näe toisiaan paljon, Lehikoinen jatkaa.

– Mutta silti tuntee olevansa osa tiimiä! Mervi Timonen täydentää.

– Heti alusta asti on tuntenut kuuluvansa johonkin, kun oma nimi oli toimiston oven vieressä jo ensimmäisenä työpäivänä paikalle tullessa, Suvi Räty arvostaa.

– Tässä työssä toisaalta työrauhan saaminen ja toisaalta tiimin tuki ovat tärkeitä. Tiimillä on omakustanteista yhteistoimintaa, on käyty teatterissa ja nyt on suunnitteilla kehonhuoltoa, Räty jatkaa.


Mitä toivoisit kaikkien riverialaisten tietävän eRiveriasta?

– Tietoisuus eRiveriasta on kyllä lisääntynyt henkilöstön keskuudessa, Mervi Timonen arvioi.

– Epäluuloisuuden verkko-opintoja kohtaan toivoisin hälvenevän edelleen, ettei tyrmätä verkko-opiskelua tietämättä, mistä on kyse. Verkko-opiskelu sopii yllättävän monelle opiskelijalle, Timonen huomauttaa.

– Verkko-opetus on oikeasti vielä aika uutta ja kaikkea kehitetään koko ajan eteenpäin, joten rakentava suhtautuminen olisi tarpeen, Sari Lehikoinen painottaa.

– Pedagogiikka verkko-opinnoissa on näkyvää, lähiopetusta ei päästä näkemään ja kritisoimaan samalla tavalla. Kehittämisehdotukset ovat tervetulleita, mutta kritiikkiä esitettäessä on muistettava, että myös verkko-opintojen takana ovat oikeat ihmiset, Lehikoinen jatkaa.

– Mielestäni luokkaopetuksesta poikkeaa se, että verkko-opinnoissa opiskelija saa henkilökohtaista, tarkasti määriteltyihin asioihin liittyvää palautetta, Suvi Räty pohtii.

– Moni opiskelija jatkaa meiltä eteenpäin, ja ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa verkko-opintojen määrä on usein jo huomattavasti suurempi kuin täällä. Verkko-opinnoissa harjoitellaan myös tietoteknisiä taitoja, joista on taatusti hyötyä tulevaisuudessa. Ja kuten Sari sanoi, opintoja kehitetään koko ajan ja esimerkiksi erilaiset oppimistyylit pyritään ottamaan paremmin huomioon, Räty kiteyttää.

Mervi Timonen ja Sari Lehikoinen toteavat vielä yhdessä lopuksi, että eRiverian verkkosivuihin kannattaa tutustua – niiltä löytyy paljon tietoa helposti.

Kaikki haastatellut kirjoittavat syksyn aikana myös eRiverian blogiin, joka sekin löytyy osoitteesta eriveria.fi.

eRriverian uudet verkko-opettajat Sari, Suvi ja Mervi

Kuvassa Sari Lehikoinen (vas.), Suvi Räty ja Mervi Timonen

Teksti: Kaisa Jänis
Kuva: Mirva Immonen

Uusimmat kirjoitukset: