eRiverian tuoreesta opintotarjonnasta

eRiveria > eRiverian tuoreesta opintotarjonnasta

eRiverian opintotarjonta täydentyy tällä hetkellä englanninkielisillä yhteisten tutkinnon osien osa-alueilla ja valtakunnallisten talous- ja kestävän kehityksen valinnaisten osaamistavoitteiden mukaisilla osa-alueilla. Uuden tarjonnan suunnittelun ja toteutuksen keskiössä on yhteistyö opiskelijoiden ja y-tiimin opettajien kanssa.


Englanninkieliset ytot

Riverialla on englanninkielinen järjestämislupa kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon. Englanninkielinen koulutus käynnistyi elokuussa 2022, ja sen yhteisten tutkinnon osien tarjonnasta vastaa pääasiassa eRiveria. Jo ennalta oli tiedossa, että englanninkielisten ytojen tuottaminen on suuri urakka ja että työ on paljon muutakin kuin pelkkää kääntämistä. Keväällä 2022 päivitimme opintotarjontaamme uudistettujen tutkinnon perusteiden mukaiseksi, mutta samalla laadimme jo aikatauluja ja täydennyssuunnitelmia englanninkielisiä verkko-opintoja varten. Myös ensimmäisen englanninkielisen opintomme, Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen, 2 osp, käännöstyö aloitettiin – opinto kun tarvittiin tarjolle opintojen aloitukseen. eRiverialla oli jo ennestään jonkin verran kokemusta englanninkielisen materiaalin tuottamisesta. Verkko-opintojemme käyttöohjeet on julkaistu suomen lisäksi englanniksi ja venäjäksi ja verkkosivujemme oleellisimmat sisällöt on julkaistu myös englanniksi.

Heti alkusyksystä työ englanninkielisten ytojen parissa pääsi täyteen vauhtiin. Kaikille verkko-opinnoille yhteisten Aloita opinto tästä – ja Lopeta opinto tästä -osioiden materiaalit käännettiin ja englanninkielisiä verkko-opintoja varten luotiin Moodle-pohja. Avuksi käännöstyöhön laadittiin verkko-opettajien käyttöön Vinkkejä ja tukea käännöstyöhön -dokumentti. eRiverian opettajat ovat kääntäneet opintojaan pääasiassa itse, mutta olemme saaneet arvokasta apua myös y-tiimistä. Kielten lehtori Arja Tuovinen on kääntänyt esimerkiksi pakollisen Toiminta digitaalisessa ympäristössä -opinnon ja ollut tukena myös muun muassa käännetyn tekstin oikoluvussa. Kielten opettaja Laura Mönkkönen käänsi puolestaan pakollisen Taide ja luova ilmaisu -opinnon. Työtä ovat helpottaneet verkko-opintojen laadukkaat käsikirjoitukset. Käsikirjoitukset ovat muun muassa mahdollistaneet opintojen vastuuopettajien, kääntäjien, tuottajien ja verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaavan sujuvan ja tehokkaan yhteistyön. Tämän seurauksena englanninkielistä materiaalia on saatu tarjolle tasaiseen tahtiin.

Yhteistyötä onkin tarvittu, sillä kääntämisen lisäksi opintoihin on muun muassa tuotettu tarvittaessa täydentävää tai korvaavaa materiaalia. Täydennystarpeita on esimerkiksi pakollisessa Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen opinnossa, jonka alkuosaan lisätään perustietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Täydentävää materiaalia on suunniteltu yhdessä kotouttamispalveluiden kanssa. Vaikka eRiverian opinnoista linkitetään vain sellaisiin ulkopuolisiin materiaaleihin, joita emme pysty kohtuullisella työllä itse tuottamaan, materiaalien korvaustarpeita on käännöstyön yhteydessä ilmennyt – kaikkia linkitettyjä materiaaleja ei nimittäin löydy englanninkielisenä. Käännöstyötä tehdessä on käyty keskustelua myös siitä, miten opetetaan (vierasta) kieltä vieraalla kielellä ja miten pystymme tuottamaan mahdollisimman selkeää kieltä myös englanninkielisiin opintoihimme. Lisäksi kaikkea materiaalia ei ole ollut tarkoituksenmukaista suoraan kääntää. Esimerkiksi pakollisessa kemian opinnossa opiskelija tutustuu työ- ja arkielämän kemikaalipakkausten etiketteihin. Tulevassa työympäristössä etiketit ovat pääasiassa suomeksi ja ruotsiksi, joten etikettien oikea tulkitseminen englanniksi ei kehitä kemikaalien käyttöturvallisuusosaamista halutulla tavalla. Tästä syystä kemian verkko-opinnossa työ- ja arkielämässä vastaan tulevien kemikaalietikettien yhteydessä opiskelijaa ohjataan hyödyntämään tarkoituksenmukaisesti käännösohjelmia.


eRiveriassa on tällä hetkellä tarjolla englanninkielisenä seuraavat pakolliset yto-opinnot:

  • Englanti, 3 osp
  • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp
  • Kemia, 1 osp
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp

Pitkällä tuotantoprosessissa ovat ja siis vielä tämän kevään aikana julkaistaan englanniksi ainakin pakolliset Työelämässä toimiminen, 2 osp ja Taide ja luova ilmaisu 1 osp ja todennäköisesti myös Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp. Ensi syksynä tuotettavien loppujen englanninkielisten yto-verkko-opintojenkin käännöstyö on jo pitkällä. Monet muutkin koulutuksen järjestäjät ovat viime aikoina saaneet Opetus- ja kulttuuriministeriöltä englanninkielisiä järjestämislupia, ja eRiveria on tämän seurauksena saanut tiedusteluja, onko yhteisten tutkinnon osien englanninkielistä verkko-opetusta mahdollista ostaa. Kyllä on! Täydentyvään englanninkieliseen opintotarjontaamme voi tutustua tästä.


Talous- ja keke-osaaminen

Keväällä 2021 Opetushallitus julkaisi osaamiskuvaukset kestävän kehityksen ja talousosaamisen vahvistamiseen. Riveriassa päätettiin tarjota kolme 3 osp:n osa-aluetta molempiin osaamisalueisiin liittyen. Osa-alueet on mahdollista suorittaa eRiveriassa tästä keväästä eteenpäin verkko-opintoina ja syksystä 2023 lähtien niitä tarjotaan myös lähiopintoina. Alusta asti ajatuksena oli, että näissä uusissa valinnaisissa osa-alueissa halutaan kokeilla uusia yhteistyö- ja toteutusmalleja. eRiverian ja y-tiimin opettajia osallistui yhteisiin suunnittelupalavereihin, joissa pohdittiin, millaista materiaalia voisi hyödyntää sekä verkko-opetuksessa että erilaisissa lähitoteutuksen malleissa. Opettajat myös määrittivät, millaista yhteistä käsitteistöä käytetään esimerkiksi talousosaamisen osa-alueissa, ja kaikkien uusien tarjottavien osa-alueiden toteutussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä aineryhmissä. Pisimmälle yhteistyö vietiin taloudesta viestimisen opinnossa, jonka eRiverian äidinkielen lehtori Kaisa Jänis ja y-tiimin äidinkielen lehtorit Junnu Hukkala ja Satu Kinnunen käsikirjoittivat alusta loppuun asti yhdessä.


eRiveriassa ovat tarjolla seuraavat valinnaiset talousosaamisen osa-alueet:

  • Taloudesta viestiminen, 3 osp (äidinkieli)
  • Vaurastuminen ja riskienhallinta, 3 osp (yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen)
  • Palkkalaskelmat ja -verotus sekä maksaminen, 3 osp (yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen)


Kestävän kehityksen valinnaisesta osaamispolusta puolestaan tarjotaan osa-alueet:

  • Luonnon kiertokulku ja ympäristökysymykset, 3 osp (fyke)
  • Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, 3 osp (yrittäjyys)
  • Kestävän kehityksen edistäminen, 3 osp (keke)


Näistä fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimimisen osa-alueet toteutetaan tänä keväänä ”opiskelijatestausmallilla”. Opintoja ei siis vielä ole tuotettu perinteisinä verkko-opintoina, vaan verkko-opettajat lähettävät opiskelijoille erikseen osaamisen hankkimisen ja osoittamisen materiaalia. Opiskelijat pääsevät antamaan palautetta muun muassa aiempaa projektityyppisemmistä ja selkeämmin vertaisoppimista hyödyntävistä tehtävistä, mikä mahdollistaa opiskelijoiden aidon osallistumisen verkko-opintojen kehittämistyöhön. Saadun palautteen pohjalta verkko-opintojen käsikirjoituksia kehitetään ja opinnot tuotetaan Moodleen syksyllä 2023.

Sanni Suominen

Sanni Suominen

Verkko-opettaja, matemaattiset aineet
Verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava
eRiveria