eRiverian toiminnasta poikkeuksellisena keväänä 2020

eRiveria > eRiverian toiminnasta poikkeuksellisena keväänä 2020


Oppilaitosten siirtymisellä etäopetukseen 18.3. ei ole ollut suoria vaikutuksia eRiverian toimintaan.

Luonnollisesti välillisiä vaikutuksia on odotettavissa ja niihin varaudumme muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Kuten Riverian yleinen linjaus on, valmistuvien opiskelijoiden asema pyritään turvaamaan.
    Mikäli verkko-opinnoissamme tulee merkittävää ruuhkaa, tullaan valmistumassa olevien opiskelijoiden suoritusten palaute ja arviointi priorisoimaan.
    Tämä saattaa aiheuttaa opintojaan jatkavien opiskelijoiden arviointien viivästymistä.

  • eRiverian verkko-opintopajat on peruttu oppilaitosten ollessa suljettuna.

  • eRiveria järjestää poikkeustilanteesta huolimatta osaamisen varmistamiskeskusteluja satunnaisesti ja epäiltyjen vilppitapausten yhteydessä. Keskustelut hoidetaan etäyhteyksin tai puhelimitse.

  • eRiveria ei ota kevään 2020 aikana uusia asiakasoppilaitoksia, jotta Riverian omien ja nykyisten asiakasoppilaitosten opiskelijoiden arvioinnit pystytään varmistamaan.

Pyydämme vielä muistuttamaan erityisesti valmistuvia opiskelijoita verkko-opintojen arviointiajasta, joka on Riverian yleisen linjauksen mukaisesti kaksi viikkoa. Koska suorituksien tulee olla Wilmassa hyväksyttyinä kaksi viikkoa ennen valmistumispäivää, suosituksemme on, että verkko-opinnot on tehty kokonaisuudessaan viisi (5) viikkoa ennen tavoiteltua valmistumispäivää.

Muistutamme myös, että eRiverian verkko-opintojen käyttäminen lähi- tai etäopetuksen oppimateriaalina ei ole pedagogisesti toimiva ratkaisu eikä opintojemme käyttöehtojen mukaan sallittua. Verkko-opinnot on rakennettu itsenäisiksi, osin polutetuiksi kokonaisuuksiksi, ja mikäli opiskelija ohjataan opiskelemaan eRiveriaan, osaaminen osoitetaan eRiverian opinnossa verkko-opettajalle.