eRiverian kvartaali 4/2021 – mennyttä ja tulevaa

eRiveria > eRiverian kvartaali 4/2021 – mennyttä ja tulevaa

Vuosi 2021 alkaa lähestyä loppuaan, ja saamme taas mahdollisuuden hengähtää ja rauhoittua ihan muiden kuin arkisten työ- ja opiskeluasioiden äärelle. Ennen kinkun paistoa ja glögin lämmitystä haluan kuitenkin vilkaista lyhyesti taaksepäin sekä haaveilla vähän tulevasta vuodesta.

Verkko-opiskelu eRiveriassa on tarjonnut tämä vuonna aiempaa suuremmalle opiskelijajoukolle mahdollisuuden hankkia, täydentää ja osoittaa osaamistaan perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa. Olen kuullut hienoja kokemuksia siitä, kuinka hyvin verkko-opiskelu on mahdollistanut opiskelun juuri silloin, kun se muuhun elämäntilanteeseen, työhön tai harrastuksiin parhaiten on sopinut. Myös verkko-oppimisen tuen ja ohjauksen tarjonnan paraneminen on otettu ilolla vastaan niin Joensuussa kuin maakunnan pienemmissä yksiköissäkin. Kaikkien eriverialaisten, niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin, onnistumiset näkyvät tietenkin myös tasaisesti kasvaneena suoritettujen osaamispisteiden määränä.

eRiveriassa suoritetut osaamispisteet kuukausittain 2020-2021

Suoritusmäärien kuvaajaa katsoessa huomio kiinnittyy kesää ja joulua kohti nousevaan trendiin. Tämä ilmiö liittyy ”perinteisten” valmistumispäivien lähestymiseen ja verkko-opiskelun ajasta riippumattomaan luonteeseen – aiheeseen josta kirjoitin eRiverian blogissa jo pari vuotta sitten. Ilmiö on puhuttanut myös laajemmin Riveriassa – harmillisen usein koetaan, että nimenomaan yhteiset opinnot ovat ne, jotka ”roikkuvat” viimeisenä ennen valmistumista. Tästä sitten on helppo oikaista johtopäätökseen, että halutussa aikataulussa valmistumisen esteenä ovat y-opinnot.

Mikä sitten voisi olla paremmin tulevana vuonna? Entäpä jos opiskelupolun alussa tehtäisiin opiskelijan kanssa opiskeluun – myös yhteisiin opintoihin – suunnitelma, jota seurattaisiin säännöllisesti koko opiskeluajan? Elämä tarjoaa aina yllätyksiä, joten totta kai suunnitelmaa päivitettäisiin joustavasti opiskelijan tilanteen muuttuessa. Opiskelijalle mahdollistettaisiin omien, niin ammatillisten kuin ajallistenkin tavoitteiden asettaminen ja sovittaisiin toimenpiteistä puuttuvan osaamisen hankkimiseksi sekä hankitun osaamisen osoittamiseksi. Kun tätä suunnitelmaa seurattaisiin, päivitettäisiin ja ennen kaikkea noudatettaisiin yhdessä koko opiskeluajan, ei kai olisi mitenkään mahdollista, että mitään ”roikkuisi” juuri ennen valmistumista? Kysymys on lopulta vain suunnitelmallisuudesta ja ajanhallinnasta – taidoista, jotka ovat hyvin tärkeitä meiltä nyt ja tulevaisuudessa työelämään siirtyville ammattilaisille ja yhteiskunnan jäsenille.

Edellisen kappaleen haavekuva on käytännössä suoraan Opetushallituksen verkkosivuilta. Tutumpi nimi tälle on HOKS, ja sen pitäisi olla haavekuvan sijaan opiskelijan arkea. Kuten olemme tänäkin vuonna erityisesti opiskelijoiden valmistumispäivien tietämillä huomanneet, aina tässä ei ole täysin onnistuttu. Meillä riittää siis tekemistä tulevaksikin vuodeksi. Uskon, että yhdessä oikeita asioita kehittämällä voimme aidosti vaikuttaa paitsi opiskelijoiden arkeen ja opiskelupolkuun, myös henkilöstön työkuorman tasaisempaan jakautumiseen ja sitä kautta työhyvinvointiin.

 

Aikaa on täysin riittävästi. Kyse on vain tehtävien tärkeysjärjestyksestä.

    — Peter Drucker

 

Hyvää ja turvallista Joulua!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria