eRiverian kvartaali 3/2021 – ”Vi**n h**o, mene oikeisiin töihin!”

eRiveria > eRiverian kvartaali 3/2021 – ”Vi**n h**o, mene oikeisiin töihin!”

Riveriassa palattiin kuuman kesän jälkeen arkityöhön vauhdikkaasti. Moni asia on entisellään, mutta uusiakin piirteitä perustyömme on saanut. Ehkä keskeisin iso uudistus on se, että vuonna 2005 syntyneiden oppivelvollisuus ei päättynytkään yläkoulun jälkeen. Osa näistä nuorista on halunnut tulla suorittamaan oppivelvollisuuttaan meille Riveriaan – lämpimästi tervetuloa!

eRiveriassa syksyyn lähdettiin osin uusiutuneella kokoonpanolla. Heti syyskauden alussa pääsimme myös muuttamaan uusiin tiloihin Peltolan kampukselle, Päätalon toiseen kerrokseen. Terveysturvallisuustilanteen paranemisesta huolimatta eriverialaiset työskentelevät edelleen suurelta osin joustavasti etätyössä. Meitä on kuitenkin jo nyt mahdollista tavata aiempaa helpommin myös kasvotusten. Olethan meihin yhteydessä, mikäli tällaiselle on tarvetta, niin sovitaan tapaaminen vaikkapa uusiin valoisiin tiloihimme Peltolaan. Käymme toki mielellämme aikataulujen salliessa muissakin Riverian yksiköissä yhteistyötä kehittämässä. Kaikenlaiset etätapaamiset ja -keskustelut onnistuvat myös entiseen tapaan hyvinkin helposti.

Erityisesti opiskelijoille kaikkein matalin kynnys aidon eriverialaisen tapaamiseen lienee opintopajoilla, eli ns. avoimissa oppimisympäristöissä. Uusin tällainen löytyy Joensuussa Peltolan Päätalon alakerrasta opiskelija-loungen yhteydestä. Myös Kiteen, Lieksan ja Nurmeksen yksiköissä on nyt säännöllisesti mahdollisuus saada pajamuotoisesti ohjausta verkossa opiskeluun. Katso verkkosivuiltamme ohjaajiemme ja pajojemme aikataulut ja mene tutustumaan!

Verkko-opiskelun suosio jatkaa kasvuaan

Edellisessä blogikirjoituksessani mainitsin, että eRiveriassa ylitettäisiin vuositasolla ensimmäistä kertaa 10 000 osaamispisteen raja (1.8.20–31.7.21). Lopulta raja ylittyikin reilusti (11 221 osp). Syksyn ensimmäisten kuukausien perusteella vaikuttaa siltä, että kasvu jatkuisi edelleen. On tärkeää, että palvelulupauksemme opiskelijoille toteutuu jatkossakin, joten tulevan toimintavuoden suunnittelussa on huomioitava erityisesti arvokkaimman voimavaramme – henkilöstön – jaksaminen ja riittävyys. Ilman osaavaa, sitoutuvaa ja viime vuosina todella usein myös venyvää henkilöstöä eRiveria ei olisi nykyisessä tilanteessaan.

eRiveriassa suoritetut osaamispisteet kuukausittain 8/2019 alkaen

Edelleen haluan muistutella keväällä 2021 julkaistuista yhteisten opintojen opiskelupoluista.  Toivomme kovasti, että tätä sivua hyödynnetään mahdollisimman paljon, kun opiskelijan henkilökohtaisen opiskelun suunnittelun yhteydessä on tarpeen pohtia y-osaamisen hankkimista ja osoittamista. Kaikille osapuolille paras vaihtoehto on, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella mahdollisimman hyvin hänen valmiuksiaan ja tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Kenties houkuttelevan mehukas otsikko sai sinut klikkaamaan tämänkertaisen blogitekstini auki? Lienee tarpeen hieman lopuksi avata aavistuksen karkeaa sanavalintaani. Kuten lainausmerkeistä saattaa päätellä, kyseessä on sitaatti. Tällä lausahduksella eräs Riverian opiskelija aloitti keskustelun eRiverian chatissa päivystäneen verkko-opettajan kanssa eräänä syksyisenä päivänä. Tapaus ei ole ainutkertainen – samantyyppisiä lyyrikoita tulee opettajillemme vastaan chatissa melko tasaisesti vuoden mittaan. Kyseinen tapaus on myös hellällä ohjaavalla otteella loppuun käsitelty, ainakin tältä erää – opiskelijan henkilöllisyys selvitettiin nopeasti ja vastuullisen omavalmentajan kautta toive asiallisemmasta viestintätyylistä on tavoittanut asianosaisen.

Haluan tällä nostolla muistuttaa meitä kaikkia ”siitä toisesta” tärkeästä tavoitteesta, joka toisen asteen ammatilliselle koulutukselle laissa on säädetty. Yhteisten tutkinnon osien laadukas opetus sekä jokaisen riverialaisen vastuullinen toiminta arjessa on meille hyvä selkänoja toteuttaessamme tätä meille asetettua tehtävää.

”Tässä laissa tarkoitetun koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintovalmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.” (L531/2017; 2 §, 2 mom.)


Mukavaa ja oppimisen täyteistä syksyä ja alkutalvea kaikille riverialaisille!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria