eRiverian kvartaali 2/2022 – tulevaisuus tulee (heti kesän jälkeen)

eRiveria > eRiverian kvartaali 2/2022 – tulevaisuus tulee (heti kesän jälkeen)

Alkuvuosi 2022 meni sellaisella vauhdilla, että vuoden ensimmäinen kvartaaliblogikirjoitukseni ei koskaan ehtinyt internetiin asti. Onneksi tämä on niitä asioita, jotka ”hoidetaan, jos ehditään”, joten minun on turvallista siirtyä suoraan toiseen neljännekseen.

Yleensä olen kirjoitusteni aluksi kurkannut menneeseen, mutta tällä kertaa suuntaan katseen ensin tulevaisuuteen. Enkä pelkästään eRiverian, vaan erityisesti meille kaikkein tärkeimpien eli opiskelijoidemme tulevaisuuteen. Tulevaisuus puhuttaa ja sitä on Riveriassakin jouduttu ennustamaan taas uudenlaisesta näkökulmasta, kun on valmisteltu uutta strategiaa yhteistä työskentelyämme ohjaamaan.

Ammattiin opiskelevien näkökulmasta tärkeää on tietenkin erityisesti se, miltä näyttää työelämän tulevaisuus. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran artikkelissa mahdollisia kehityskulkuja hahmotellaan viiden megatrendin kautta. Suosittelen tutustumaan artikkeliin – kuten siinä todetaan, työelämä ja sen toimijat itsessään ovat merkittävä muutosvoima tulevaisuutta rakennettaessa.

Sitran artikkelissakaan ei ohiteta viime vuosien ehkä suurinta vaikuttajaa: maailmanlaajuinen pandemia on antanut melkoisen sysäyksen ajasta ja paikasta riippumattoman työn lisääntymiselle. Työn monimuotoisuus ja eri ammattiryhmien erilainen asema suhteessa aikaan ja paikkaan on myös tullut selkeänä esille. Niinhän se on myös meillä täällä ammatillisessa koulutuksessa – on mahdollista hankkia ja osoittaa paljon osaamista ajasta ja paikasta riippumatta, mutta koulutusalojen ja työtehtävien väliset erot ovat huomattavia. Mahdollisuudet etätyöskentelyyn eivät ole ihan samanlaiset kaikille opiskelijoille, ja tämä voi osaltaan vaikuttaa jopa alojen houkuttelevuuteen tulevaisuudessa. Meillä eRiveriassa mahdollisuudet ovat ja tulevat olemaan kaikille yhdenvertaiset, kunhan opiskelijalta löytyy tietokone ja internetyhteys, sekä motivaatio ja valmiudet itseohjautuvaan oppimiseen verkossa.

Tulevaisuus ei ole pelkkiä mahdollisuuksia, joten nostan esiin myös toisen ajankohtaisen artikkelin. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry toi julki huolensa ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen suhteen. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen todistuksella todistusvalinnasta saadut hyvät pisteet korreloivat tutkimuksen mukaan selvästi heikommin AMK-valintakokeessa menestymiseen kuin ylioppilastutkintotodistuksella saadut pisteet. Tämä saa pohtimaan sitä, kuinka voisimme kehittää ammattiin opiskelevien jatko-opintovalmiuksia entistä paremmalle tasolle. Jatko-opintokelpoisuus ei tarkoita samaa kuin jatko-opintovalmius. Korkeakouluissa polkua ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluihin pidetään tärkeänä, kuten myös pitkälle yhteiskuntamme tulevaisuuteen kurkottavassa Valtioneuvoston koulutuspoliittisessa selonteossa. Yhteisten tutkinnon osien tuottama laaja-alainen ja siirrettävä yleissivistävä osaaminen on meillä tämän asian ydin. Lisäksi meidän on syytä edelleen kehittää korkeakouluyhteistyötä sekä esimerkiksi ammattikorkeakouluopintoihin valmentavia opintoja, joita eRiverian tarjonnasta jo löytyykin.

Lopuksi vielä se kurkkaus menneeseen. eRiverian verkko-opintojen suosion kasvu on edelleen jatkunut, vaikka jonkinlaiseen postkorona-aikaan onkin jo siirrytty. Viimeksi kuluneen kahdentoista kuukauden aikana on eRiveriassa hankittu ja osoitettu osaamista jo liki 14 000 osaamispisteen edestä.

eRiveriassa suoritetut osaamispisteet 12 kk ajalta


Tämä on meiltä kaikilta todella hurja saavutus. Sydämellinen kiitos kaikille eRiveriassa opiskelleille, työskennelleille tai muuten meidän kanssamme tekemisissä olleille!

Nyt meidän on aika ladata varavirtalähteet Suomen kesässä – palataan tulevaisuuteen taas lomien jälkeen!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria