eRiverian kvartaali 2/2021 – poikkeusoloissa ja poikkeusoloista oppimista

eRiveria > eRiverian kvartaali 2/2021 – poikkeusoloissa ja poikkeusoloista oppimista

Maailma on ollut sekaisin nyt noin puolitoista vuotta. Olemme varmasti kaikki onnellisia siitä, että merkkejä paremmasta on ainakin virustilanteen osalta jo näkyvissä. Jos kehitys jatkuu näin myönteisenä, lienee vanhoihin tapoihin ja tottumuksiin palaaminen suurelta osin mahdollista vielä kuluvan vuoden aikana. Tätä odotetaan totta kai myös meillä eRiveriassa, vaikkakaan maailmanlaajuinen pandemia ei suoranaisesti ole vaikuttanut työskentelytapoihimme verkossa.

Verkko-opinnot aiempaa suositumpia

Sitä ei kuitenkaan voi kiistää, etteivät ihmiskontaktien välttäminen ja etäopiskelun suosiminen olisi lisänneet eriverialaisten opiskelijoiden määrää ja aktiivisuutta. eRiverian opinnoissa hankitun ja osoitetun osaamisen määrä on vuodesta 2019 alkaen lähtenyt rajuun kasvuun. Kun tarkastelujaksona on perinteinen elokuussa alkava lukuvuosi, on eRiveriassa viimeksi kuluneen kymmenen kuukauden aikana ensimmäistä kertaa ylitetty 10 000 osaamispisteen raja.

Verkko-opistossa / eRiveriassa suoritetut osaamispisteet

Koronapandemia ja sen vaikutukset opetusjärjestelyihin ovat osaltaan vaikuttaneet edellä mainittuun kehitykseen mutta eivät missään tapauksessa selitä sitä kokonaan. eRiveriaan on entistä enemmän hakeuduttu hankkimaan ja osoittamaan osaamista myös tilanteissa, joissa lähiopetuskin on pystytty järjestämään normaalisti. Poikkeusolojen ”ansiosta” verkko-opintomme ovat toki tulleet tutuiksi aiempaa laajemmin ja useammille opiskelijoille. Itse näen positiivisena suuntauksena sen, että verkko-opintoja osataan ja halutaan valita osaksi omaa opiskelupolkua myös normaalioloissa.

Koko ajan lisääntynyt verkko-opiskeluaktiivisuus yhdistettynä kevätkiireeseen on kuormittanut aiempaa enemmän eRiveria-tiimissä työskenteleviä vuoden toisen neljänneksen aikana. Haluankin tässä yhteydessä kiittää omasta puolestani tätä raudanlujaa porukkaa siitä, että olette jaksaneet hyvin vaativassa tilanteessa asettaa aina opiskelijoiden oikeudenmukaisen ja tasavertaisen kohtelun kaiken muun edelle. Työssä jaksaminen on ollut koetuksella, mutta olemme pystyneet hoitamaan perustehtävämme moitteettomasti. On selvää, että tilanne pitää pystyä jatkossa vakauttamaan sellaiselle tasolle, että jaksamme ylläpitää ja kehittää laadukasta verkko-oppimista Riveriassa myös tulevaisuudessa.

Katse tulevaisuuteen

Riveriassa on kevään 2021 aikana muotoiltu yhteisten opintojen opiskelupoluista asiakasystävällisiä tuotteita ja tehty opiskelijan oppaaseen työkaluja helpottamaan niiden valintaa. Tätä sivua saa ja pitää hyödyntää jatkossa aina, kun olet opiskelijana, ohjaajana tai vaikkapa omavalmentajana tällaisessa valintatilanteessa. Ennen kaikkea tämä helpottaa opiskelijaa löytämään oppimisen ilon ja sitä kautta tehokkuuden, mutta helpottaa tietenkin merkittävästi myös kaikkien opetus- ja ohjaushenkilöstön jäsenten arkea. Meille eRiveriassa on erityisen tärkeää, että näissä valinnoissa onnistuttaisiin jatkossa entistä paremmin. Näin meille oppimaan tulevat opiskelijat olisivat entistä tietoisempia siitä, mihin verkossa opiskelussa pitää sitoutua ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa.

Sen lisäksi, että kehitämme ja tarjoamme opiskelijoille erilaisia tapoja hankkia ja osoittaa osaamista, on meidän syytä panostaa entistä enemmän ohjaukseen ja sen kehittämiseen. Opetusta voidaan järjestää ja tarjota hyvinkin monella eri tavalla, mutta oppiminen on kuitenkin aina viime kädessä opiskelijan oma tehtävä ja omalla vastuulla. Riippumatta siitä, millaisella polulla opiskelija osaamista hankkii, jokainen opiskelija – niin nuori oppivelvollinen kuin aikuinen alanvaihtajakin –  hyötyy varmasti siitä, että häntä ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan ja sen etenemisen seurannasta. Toivomme, että yhteistyömme Riverian ohjaus- ja opetushenkilöstön kanssa jatkaa positiivista kehittymistään. Lisäksi pystymme syksyllä Peltolan remontin edetessä tarjoamaan pajamaisessa oppimisympäristössä myös omaa ohjaustoimintaamme merkittävästi aiempaa enemmän.

Lämmin kiitos vuoden alkupuolikkaasta kaikille eriverialaisille, niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin! Kiitos myös muille riverialaisille, joiden kanssa olemme saaneet ja saamme jatkossakin tehdä hedelmällistä yhteistyötä, kehittää asioita, iloita yhdessä onnistumisista ja myös toisinaan olla mukavasti eri mieltäkin asioista. Nyt on aluillaan ensimmäinen virallinen kesäkausi, jolloin opiskelu on varsin laajasti mahdollista Riveriassa. Meillä eRiveriassahan tämä on ollut mahdollista jo vuosia. Toivottavasti me kaikki ehdimme, muistamme ja maltamme kuitenkin jossain vaiheessa pysähtyä hetkeksi keskittymään elämässämme kaikkein tärkeimpiin asioihin ja ihmisiin sekä nauttimaan Suomen upeasta kesästä!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

verkkopedagogiikan asiantuntija
eRiveria