eRiveria-kampuksen kuulumisia

eRiveria > eRiveria-kampuksen kuulumisia

Riveriassa tehtiin kuluneen vuoden aikana hieno ratkaisu, kun päätimme toteuttaa ajasta ja paikasta riippumattoman eRiveria-kampuksen. Kampukselta tulee löytymään kattavasti ajasta ja paikasta riippumattomia palvelujamme. Päätös on osa strategiamme jalkauttamista käytäntöön – tässä konkretisoidaan strategian lupauksia, kuten ”käynnistämme ajasta ja paikasta riippumattoman tutkintokoulutuksen” sekä ”kehitämme opiskelija- ja työelämäasiakkaalle ajasta ja paikasta riippumattomat palvelut hakeutumisesta työllistymiseen”.

Ajasta ja paikasta riippumaton kampus on syksyn 2023 aikana alkanut hakea tulevaa muotoaan. Kampus tulee olemaan eräänlainen verkkopalveluportaali, joka kokoaa meidän Riverialaisten useille eri kohderyhmille tarjoamia palveluja niin, että olemme mahdollisimman kattavasti läsnä ja tavoitettavissa myös ajasta ja paikasta riippumattomasti.

 

eRiveria kampuksen ideointia syksyllä 2023
Syksyn 2023 aikana kertyneitä ajatuksia eri vastuualueiden ajasta ja paikasta riippumattomista palveluista

 

eRiveria-kampuksen tulevia palveluja hahmoteltiin ensimmäisessä ideointityöpajassa marraskuun lopussa ja vaikuttaa siltä, että tahtotila erityisesti opiskelija-asiakkaille suunnattujen palvelujen saamiseksi tarjolle uudelle kampukselle on varsin vahva. Suunnittelua jatketaan keväällä 2024 ja kun mukaan saadaan myös verkkopalvelun toimittajan edustus, päästään konkreettisiin rakennustöihin.

 

Kampuspalvelut-työpaja syksy 2023

 

eRiveria-kampuksella tarjottavan ajasta ja paikasta riippumattoman tutkintokoulutustarjonnan (tutkinnot ja tutkinnon osat) kehittäminen päästäneen aloittamaan heti alkuvuodesta 2024. Tarkoitus on luoda laatukriteereihin perustuva, kehittyvä ja nykyaikainen malli ajasta ja paikasta riippumattomaan osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen. Vakioimalla tietyt osat näistä toteutuksista ja koordinoimalla prosessia keskitetysti saadaan tasaisen korkealaatuiset koulutustuotteet, joiden toteuttamisessa opettajan tehtävät keskittyvät teknisten kiemuroiden sijaan nimenomaan olennaiseen – opinnosta saatavaan osaamiseen ja opiskelijan oppimisen ohjaamiseen sekä arviointiin. Yhteisellä koordinaatiolla mahdollistetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstölle heidän tarvitsemansa tuki ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen toteuttamiseen. Alkuvuodesta saamme tämän kehittämistyön selkärangaksi Riverian uuden tutkintokoulutuksen ja työelämäyhteistyön toteutussuunnitelman.

eRiveria-kampuksen verkkopalvelun hankinta on saatu valmisteltua tarjouspyyntövaiheeseen, ja kun kaikki menee suunnitellusti, rakennustyöt alkavat helmikuussa. Toivottavasti mahdollisimman moni Riverialainen ehtii kevään aikana mukaan näihin talkoisiin. Yhteiseen kampuksen palvelumuotoiluprojektiin otetaan eri vaiheissa mukaan teitä, jotka toteutatte Riverian palveluja, joita on mahdollista jatkossa tarjota myös ajasta ja paikasta riippumattomalla kampuksella. Kaikkea ei yritetä kasata valmiiksi kerralla, mutta monenlaisissa asioissa voimme olla läsnä verkossakin jo heti uuden kampuksen avautuessa syyskuun alussa 2024.

Kiitos kuluneen vuoden yhteistyöstä ja lämminhenkistä joulunaikaa sekä vuodenvaihdetta!

Ilkka Eronen

Ilkka Eronen

Digipalvelujen asiantuntija

Uusimmat kirjoitukset: