2018 tai jälkeen aloittaneet

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 1. osaan!

Osaatko esitellä työvälineen tai -menetelmän asiantuntevasti? Tiedätkö, mitä tarkoittaa vastuullinen viestintä suhteessa työkavereihin ja asiakkaisiin? Osaatko arvioida, millainen on hyvä ohje? Tässä opinnossa käsitellään työelämän vuorovaikutustilanteita sekä tiedonhankintaa ja – tulkintaa.

Opinto on ensimmäinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opit asioita, joista on hyötyä myös muiden oppiaineiden opiskelussa, kuten tiedonhakua, lukutekniikkaa ja muistiinpanojen tekemistä.

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen opinnon 2. osaan!

Osaatko kirjoittaa vakioasettelun mukaisen asiakirjan? Osaatko raportoida omasta työskentelystäsi? Tiedätkö, mitä tarkoittaa ammatillinen näkyvyys mediassa? Tässä opinnossa käsitellään erityisesti työelämään liittyviä tekstejä.

Opinto on toinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 4 osp). Opinto sopii suoritettavaksi samaan aikaan sekä ammatillisten että yhteisten aineiden kanssa, sillä aiheista esimerkiksi työn suunnittelu ja palautteen antaminen ja vastaanottaminen tukevat työskentelyä monissa oppiaineissa – tai jopa työssäoppimisjaksolla.

Tervetuloa tutustumaan äidinkielen valinnaiseen opinnon 1. osaan!

Osaatko antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta tuotetuista teksteistä? Osaatko tulkita lukemaasi ja arvioida oman lukutaitosi tasoa? Opinnossa harjoitellaan lukemista ja palautteenantoa sekä kirjoittamista niin yksin kuin yhdessä. Aineistot ovat pitkälti kaunokirjallisia, mutta niiden käyttöön liitetään ammatillinen ulottuvuus: opinnossa harjoiteltavista taidoista on hyötyä työelämässä alasta riippumatta!

Opinto on ensimmäinen osa valinnaista äidinkieltä (yhteensä 3 osp).

Tervetuloa äidinkielen valinnaiseen 2 osp:n opintoon!

Kaipaatko vahvistusta vuorovaikutustaitoihisi ja harjoitusta asiakaspalveluun? Osaatko työelämän ryhmätyötaitoja? Tiedätkö, miten kokouksissa toimitaan?

Tässä opinnossa kehitetään työelämän suullisen viestinnän taitoja. Opit myös toimimaan työyhteisön ryhmätilanteissa.

Vaihtelevissa harjoituksissa voit ilmaista itseäsi koko persoonasi voimalla. Opinto rakentuu yksilö- ja ryhmätehtävistä.

Tervetuloa tutustumaan opintoon, jossa vahvistat äidinkielen kirjoittamisen taitojasi!

Osaatko sanallistaa mielipiteesi ja pohdintasi? Osaatko kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstejä? Oletko aikeissa hakeutua jatko-opintoihin?

Tässä opinnossa kehityt sekä asiatekstien että pohtivien tekstien kirjoittajana. Opinto on laadittu yhteistyössä ammattikorkeakoulun äidinkielenopettajan kanssa, joten keskityt tehtävissä juuri niihin opiskelukirjoittamisen taitoihin, joita tarvitset nyt ja jatkossa.Tehtävät auttavat sinua sanoittamaan tietojasi, mielipiteitäsi ja tunteitasi entistä monipuolisemmin ja lukijaystävällisemmin.

Kertaat lyhyesti myös kielenhuollon perusasiat, joten pystyt tarkastamaan tekstisi oikeakielisyyden.

Tervetuloa äidinkielen opiskeluvalmiuksia tukevaan opintoon!

Tarvitsetko kertausta tai harjoitusta äidinkielen perusteissa? Muistatko, milloin tarvitaan isoa alkukirjainta? Osaatko rakentaa selkeästi etenevän tekstin ja päätellä asioita lukemasi perusteella?

Tässä opinnossa kerrataan taitoja, joita tarvitset äidinkielen pakollisten osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Opinto kannattaa suorittaa ennen pakollisia äidinkielen opintoja tai yhtä aikaa niiden kanssa.

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Tämä opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi!

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 1. osaan!

Osaatko kirjoittaa työhakemuksen sekä kertoa omista vahvuuksistasi työnantajalle? Miten kirjoitetaan hyvä ohje tai työtehtävään liittyvä selostus? Tässä opinnossa opit esittelemään itseäsi, opintoalaasi ja kertomaan työtehtävistäsi. Harjoittelet lukustrategioita ja erityylisten oman alan tekstien tulkitsemista. Samalla opit oman alan ammatillista sanastoa monipuolisesti, esimerkiksi työssä tarvittavia verbejä.

Tehtävien mukana voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille. Opinto on ensimmäinen osa pakollisesta suomi toisena kielenä -opinnosta (yhteensä 4 osp).

Tämä opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi!

Tervetuloa tutustumaan S2-opinnon 2. osaan!

Osaatko esitellä itsesi ja kertoa työstäsi oman alan käsitteillä suomen kielellä? Osaatko kirjoittaa virallisia sähköposteja ja lähettää työnantajalle ansioluettelosi sähköpostitse? Tiedätkö, mitä pitää huomioida internetissä tietoa etsiessä? Suomi toisena kielenä -opinnoissa harjoittelet, mitä asioita on hyvä muistaa työelämän sähköpostiviestinnässä. Opettelet etsimään tietoa internetistä ja pohdit, mitä on hyvä ottaa huomioon, kun käytät muiden internetissä esittämiä tietoja.

Tehtävien mukana opit oman alan ammatillista sanastoa sekä voit kerrata ja oppia myös suomen kielen rakenteita. Opinto on toinen osa pakollisesta suomi toisena kielestä (yhteensä 4 osp). Opinnossa on keskitytty asioihin, jotka ovat tärkeitä nimenomaan S2-opiskelijoille.

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Tervetuloa tutustumaan ruotsin kielen opintoon!

Osaatko ruotsia niin, että pärjäät taidoillasi opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko tuottaa ruotsin kieltä päivittäisessä viestinnässä?

Tällä kurssilla kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa tapaamiset, itsestä ja omasta päiväohjelmasta kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, sähköinen viestintä, opinnoista kertominen, työelämään ja työturvallisuuteen liittyvä sanasto. Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi ja sinun näkökulmastasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan.

Tervetuloa kertaamaan ruotsia!

Meneekö sormi suuhun, jos edessäsi on yllättäen ruotsia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa ruotsiksi tarpeelliset viestit? Onnistuuko puhelimessa puhuminen ja osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi ruotsiksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat?

Tämä opinto kattaa elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsestä, opinnoista ja työstä kertominen, arkipäivän viestintätilanteet, mielipiteen ilmaiseminen). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa mahdollisesti ruostuneita ruotsin kielen taitojasi. Kurssi sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia ja kattaa myös peruskieliopin.

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti

Tervetuloa tutustumaan englannin kielen opintoon!

Osaatko käyttää englannin kieltä niin, että pärjäät taidoillasi arkipäivään, opintoihin sekä työelämään liittyvissä tilanteissa? Osaatko kertoa englanniksi itsestäsi ja työtehtävistäsi? Osaatko hakea tietoa englanninkielisistä materiaaleista ja ohjeista?

Tässä opinnossa kertaat ja opit sanastoa ja fraseologiaa monenlaisiin tilanteisiin. Aihekokonaisuuksia ovat muun muassa suullinen, kirjallinen ja sähköinen viestintä sekä arkipäivän tilanteisiin, opiskeluun ja työelämään liittyvä sanasto. Myös kielen rakenteisiin liittyviä perusasioita kerrataan.

Oman alan erikoissanastotehtävissä pääset keskittymään juuri sinun alallasi tärkeisiin sanoihin ja termeihin.

Tervetuloa kertaamaan englantia!

Osaatko toimia, jos edessäsi on yllättäen englantia puhuva asiakas? Osaatko kirjoittaa englanninkielisen sähköpostin? Onnistuuko puhelimessa puhuminen englantia puhuvan asiakkaan kanssa? Osaatko esitellä itsesi, koulutuksesi ja tulevan työpaikkasi asiakkaalle englanniksi? Muistatko tärkeimmät rakenneasiat?

Tämä opinto kattaa oman elämäsi tärkeimmät aihepiirit (itsensä esittely, opinnot, työelämä, yhteydenpito ja sosiaaliset kontaktit). Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa, mutta myös sinulle, joka haluat muuten vain vahvistaa englannin kielen taitojasi. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa

Tervetuloa oppimaan saksaa!

Haluaisitko oppia Euroopan puhutuinta äidinkieltä? Haluatko ottaa haltuun uuden kielen alkeita?  Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan saksan kielen perusteita. Opit tervehdyksiä, ajan ilmauksia sekä itsestä ja omista harrastuksista kertomista. Opinto toimii ponnahduslautana saksankieliseen vuorovaikutukseen. Opinto soveltuu sinulle, joka haluat kerrata saksan kielen perusteita, mutta myös sinulle, joka haluat aloittaa kokonaan uuden kielen opiskelun. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Tervetuloa oppimaan lisää saksaa!

Haluatko osata toimia saksan kielellä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa? Haluatko ottaa haltuun työelämän keskustelutilanteita saksaksi? Oletko ehkä jo opiskellut vähän saksaa, mutta kaipaat muistin virkistystä?

Tässä opinnossa pääset harjoittelemaan asiakaspalvelua ja työelämän tilanteita saksan kielellä. Opit toimimaan saksaksi hotellissa, ravintolassa ja kahvilassa sekä ostostilanteissa. Lisäksi opit opastamaan asiakkaita ja sopimaan tapaamisia. Opinnossa harjoitellaan myös menneestä ajasta kertomista. Opinto soveltuu sinulle, joka olet jo opiskellut vähän saksan perusteita. Opinto sisältää sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, venäjä

Opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole venäjä!

Tervetuloa tutustumaan venäjän kieleen ja kulttuuriin!

Osaatko tervehtiä asiakasta venäjäksi? Opit tervehtimään ja hyvästelemään venäjäksi. Osaatko valita tuliaiseksi jotakin sopivaa, kun menet kylään venäläiseen kotiin? Opit venäläisestä tapakulttuurista.

Tiedätkö, mikä on venäläisen nimi ja osoite, jos hän on kirjoittanut ne kyrillisin kirjaimin? Opit lukemaan venäjänkielisiä sanoja. Lisäksi opit, kuinka kirjoitat oman nimesi kyrillisin kirjaimin. Opettelet venäjän kielen aakkoset ja ääntämisen perusasiat.

Tämä on ainutlaatuinen venäjän alkeiskurssi: dynaaminen tarina, jossa nuoret kulkevat paikasta toiseen, tempaa mukaansa. Opinnon tehtävät liittyvät oikeaan elämään ja sanasto on hyödyllistä ja työelämässä tarvittavaa. Opinnon alkupuolella käytetään sellaista opetusmenetelmää, että sinun ei tarvitse opetella heti kyrillisiä kirjaimia. Opinnossa on runsaasti videoita ja monentyyppisiä tehtäviä. Opinto soveltuu kaikille aloille, mutta ei venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville.

Opinto on tarkoitettu vain opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole venäjä!

Tervetuloa oppimaan lisää venäjän kieltä ja kulttuuria!

Osaatko opastaa ja palvella asiakasta kohteliaasti venäjäksi? Osaatko kertoa tavaran tai palvelun hinnan? Tiedätkö, kuinka kysyt venäläisen yhteystiedot?

Tässä opinnossa opit asiakaspalvelun sanastoa ja lukusanoja. Opit tiedustelemaan asiakkaan taustatietoja ja kertomaan perheestä ja ystävistä. Opit myös venäläisen yhteistyökumppanin erityispiirteitä liike-elämässä. Lisäksi opettelet venäjän kielen tavallisimpia kielioppirakenteita.

Opit venäjää seuraten tarinaa, jossa nuoret hengailevat eri paikoissa. Opinnon tehtävät liittyvät oikeaan elämään ja sanasto on sellaista, jota tarvitset työelämässä. Opinnossa on runsaasti videoita ja monentyyppisiä tehtäviä. Opinto soveltuu kaikille aloille, mutta ei venäjää äidinkielenään tai toisena kielenään puhuville.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Tervetuloa tutustumaan tietotekniikan opintoon!

Tunnetko eri tieto- ja viestintätekniset laitteet ja auttaako tabletti muuhunkin kuin tilapäiseen särkyyn? Osaatko toimia internetissä turvallisesti ja hakea tietoa? Osaatko tallentaa tiedostosi käyttötarkoituksen vaatimassa muodossa?

Opit, mitä eri tietoteknisiä laitteita työelämässä tarvitaan. Opinnossa käydään läpi yleisimmät tvt-laitteet ja pohditaan niiden hankintaan liittyviä asioita. Tutustumme yleisiin sähköisiin palveluihin, työvälineohjelmien peruskäyttöön ja tiedostojen tallentamiseen.

 

Jos olet aloittanut opinnon Moodlessa ennen 6.8.19
Muussa tapauksessa valitse

Tervetuloa opiskelemaan digitaalisen materiaalin tuottamista ja jakamista!

Tunnetko erilaiset työvälineohjelmat? Osaatko myös käyttää niitä yhdessä ja erikseen? Työvälineohjelmien hallitseminen ja niiden yhteiskäyttö vähentävät turhan työn tekemistä!

Osaatko ottaa digitaalisia kuvia ja kuvata videoita? Tiedätkö mihin muotoon tuotokset tulee tallentaa ja miten jakaa eteenpäin? Tunnetko sosiaalisen median mahdollisuudet ammatillisessa verkostoitumisessa?

Opiskelu perustuu teoriapohjaisiin oppitunteihin sekä omaehtoiseen tiedonhakuun. Oppitunneilla on kysymyksiä, joilla testaat juuri läpikäymääsi teoriaa. Koska opinnossa tuotetaan paljon erilaisia tiedostoja työvälineohjelmilla, kannattaa opinnon suorittamiseen ehdottomasti käyttää tietokonetta, joko pöytätietokonetta tai kannettavaa. Lisäksi tarvitset älypuhelinta tai tablettilaitetta valokuvien ja videoiden kuvaamiseen.

Taide ja luova ilmaisu

Tervetuloa tutustumaan Taide ja luova ilmaisu -opintoon!

Tiedätkö mitä erilaisia muotoja ja merkityksiä taiteeseen ja kulttuureihin sisältyy?  Osaatko tunnistaa ja hyödyntää niitä ja luovuuttasi työelämässä sekä vapaa-aikanasi?

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa näet taiteeseen liittyviin esimerkkeihin tutustumisen myötä, kuinka laaja-alaiset taiteen vaikutukset ovat. Tutustut taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin tuoreiden tutkimustulosten avulla. Pääset myös itse harjoittelemaan luovaa ilmaisuasi digitarinan teossa sekä kokeilemalla luovan kirjoittamisen eri tapoja. Opinto sisältää kuvamateriaalia ja linkkejä, joihin voit tutustua rauhassa oman mielenkiintosi mukaan.  

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Taide ja luova ilmaisu 1 osp!

Tiedätkö mistä tekijöistä syntyy hyvä kuva, miten kuvien avulla voidaan välittää tunteita tai miten kuvat voivat vaikuttaa? Osaatko hyödyntää kuvallisen ilmaisun keinoja ammatillisesti tai omassa elämässäsi sekä tutkia, tulkita ja ilmaista asioita kuvallisin tai median keinoin?

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa tutustut kuvallisen ilmaisun perusasioihin sekä digikuvauksen nikseihin. Pääset myös harjoittelemaan kuvallisten ilmaisumuotojen hyödyntämistä omalla alallasi tai omassa elämässäsi.

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Taide ja luova ilmaisu 2 osp! 

Tunnetko omaa kulttuuriympäristöäsi ja sen käsitteitä? Osaatko lukea siihen ja sen ilmiöihin sisältyviä viestejä tai hyödyntää niitä oman luovan tuottamisen lähtökohtana?

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa pääset havainnoimaan kulttuuriympäristöäsi sekä tarkastelemaan sen ilmiöitä muun muassa ympäristönlukutaidon näkökulmasta. Tutustut myös suomalaisen arkkitehtuurin tyyleihin esimerkkeineen, muotoilun maailmaan sekä julkiseen taiteeseen ja ympäristötaiteeseen. Pääset kokeilemaan oman luovan tuotoksen suunnittelemista ja toteuttamista.

Opinnossa herätellään opiskelijoita tunnistamaan uusien kokemusten ja tiedon hankkimisen myötä oma vastuunsa, osallisuutensa, mahdollisuutensa ja keinot vaikuttaa kulttuuriympäristön ja siihen liittyvien toimintojen kehittämiseen hyvinvointia edistäen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja luovuutta hyödyntäen. Tavoitteena on myös opiskelijan taide- ja kulttuurisuhteen kehittäminen.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Selviätkö tulevan ammattisi päivittäisistä työtehtävistä tarvittaessa ilman laskinta? Osaatko tarkistaa palkkakuitistasi, onko vähennykset tehty oikein, eli oletko saanut oikean summan puhtaana käteen? Osaatko suunnitella tulevaan toimitilaasi sisustuksen geometriaa hyödyntäen?

Tässä matematiikan pakollisen opinnon ensimmäisessä osassa kertaat ja syvennät laskutaitoja, joita tarvitse tulevan ammattisi työtehtävissä ja arkielämän eri tilanteissa.

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Selviätkö tulevan ammattisi matemaattisista ongelmista? Osaatko laskea urakkapalkasta sinulle kuuluvan osuuden? Osaatko tulkita tilastollisista aineistoista tuotettuja kuvaajia?

Tässä matematiikan pakollisen opinnon toisessa osassa hankit lisää osaamista selvitäksesi tulevien työtehtäviesi matemaattisista vaatimuksista. Lisäksi havaitset, miten tärkeää matematiikan perustaitojen hallinta on tulevassa ammatissasi.


Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Oletko huomannut, kuinka paljon tietoa esitetään tilastoaineistosta tuotettujen kuvaajien avulla? Huomaatko, kun sinua yritetään johtaa kuvaajilla harhaan? Osaatko itse tuottaa kuvaajia Excelillä?

Tässä matematiikan valinnaisessa opinnossa tutustut tilastomatematiikan peruskäsitteisiin, kuten kuvaajiin ja tunnuslukuihin. Opit yksityiskohtaisten ohjevideoiden avulla myös itse piirtämään kuvaajia Excelillä. Lopuksi teet pienen tilastollisen tutkimuksen.

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Haaveiletko jatko-opinnoista ammattikorkeakoulussa? Näyttävätkö edellisten vuosien valintakokeiden matematiikan tehtävät haastavilta?

Tässä ammattikorkeakouluun valmentavassa matematiikan opinnossa tutustut eri alojen vanhojen valintakokeiden matematiikan tehtäviin ja ratkot itse runsaasti valintakoetyyppisiä tehtäviä.

Tervetuloa tutustumaan matematiikan opintoon!

Tuntuvatko matematiikan pakolliset opinnot haastavilta? Haluatko kerrata peruskoulun keskeisimmät matematiikan sisällöt?

Tässä matematiikan opiskeluvalmiuksia tukevassa opinnossa kertaat muun muassa luvut ja peruslaskutoimitukset. Opinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet selvitä matematiikan pakollisista opinnoista.

Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Tervetuloa tutustumaan fysiikan opintoon!

Osaatko hyödyntää tai tarvittaessa vähentää kitkan vaikutusta oman alasi työtehtävissä? Tiedätkö, miten lämpöilmiöt vaikuttavat työtehtäviesi suorittamiseen? Tunnetko sähköturvallisuuden perusteet?  

Tässä fysiikan pakollisessa opinnossa kertaat fysiikan keskeisimmät käsitteet ja ilmiöt ja hahmotat niiden merkityksen oman alasi työtehtävissä.

Tervetuloa tutustumaan kemian opintoon!

Tunnetko kemikaalien varoitusmerkit? Osaatko huomioida työssäsi tarvittavien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja mahdolliset ympäristöriskit? Osaatko käsitellä kemiallisia aineita niin, ettet vaaranna omaa, muiden tai ympäristön turvallisuutta?

Tässä opinnossa kertaat keskeiset kemian käsitteet ja tutustut oman alasi kemikaalien käyttöturvallisuuteen.

Tervetuloa tutustumaan fysiikan opintoon!

Tiedätkö, miten momentin huomioiminen helpottaa nostotyötä? Osaatko varata työtehtäviin liittyviin matkoihin riittävästi aikaa, eli osaatko laskea, miten kauan sinulta kuluu aikaa, kun ajat tietyllä nopeudella tietyn matkan? Tiedätkö, miten muutaman sentin ero pään asennossa vaikuttaa niskanikaman kuormittumiseen?

Tässä fysiikan valinnaisessa opinnossa tutustut työelämään liittyviin mekaniikan, lämpö-, sähkö- ja aalto-opin ilmiöihin ja opit huomioimaan ja hyödyntämään niitä työtehtävissäsi.

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Tervetuloa tutustumaan yhteiskuntataidon opintoon!

Tiedätkö, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on kuluttajana? Entä kansalaisena? Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -opinnossa opiskelija tutustuu kansalaisen ja kuluttajan oikeuksiin, mutta selvittää myös näiden oikeuksien taustatekijöitä helppotajuisten ja loogisesti etenevien verkkotehtävien avulla. Opinnon oppitunnit ohjaavat opiskelijaa ajattelemaan osallisuuttaan, sillä kuluttamisen ohella opiskelija on myös yhteiskunnan toimivaltainen kansalainen.

Työelämässä toimiminen

 Tervetuloa tutustumaan työelämätaitojen opintoon!

Työelämä on ammattiin opiskeleville ja valmistuville nuorille usein uusi juttu. Tämä opinto on suunniteltu tukemaan työelämään siirtymistä. Ammatillisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan tietoa työntekijän oikeuksista, velvollisuuksista, työn vaaroista ja työyhteisötaidoista. Opinnossa tutustutaan työtä koskevaan lainsäädäntöön ja työsopimuksiin. Sopimiseen perehdytään pääosin työntekijänä. Samalla työtä opitaan kuitenkin ajattelemaan myös työnantajan näkökulmasta.  

Myös työelämässä jo pidempään olleet tarvitsevat tietoa. Tietoa tarvitaan vähintään uuden alan sopimuksista, työn ehdoista ja palkkauksesta.

Tervetuloa tutustumaan valinnaiseen opintoon Työelämässä toimiminen 2 osp! 

Tiedätkö, mitkä asiat ovat keskeisiä työyhteisön jäsenenä toimimisessa? Osaatko toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa?

Tässä tarinapohjaisessa opinnossa opit tunnistamaan työyhteisön erilaisia rooleja, toimimaan työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti sekä noudattamaan ja kehittämään yhteisiä toimintatapoja. Harjaannut vuorovaikutustaidoissasi sekä opit käyttämään tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Tervetuloa tutustumaan Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -opintoon!

Opinto- ja urasuunnitteluvalmiudet -opinnossa tutustut omaan osaamiseesi ja siihen, millaisia asioita haluat opiskella. Tutkit alan työmarkkinoita ja tutustut jatko-opintomahdollisuuksiin. Tehtävien avulla hoksaat ehkä juuri sen työtehtävän tai ammatin osa-alueen, joka sinua on aina kiinnostanut.

Opinto syventää sinun henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaasi (HOKS). Aloitat opinnon ryhmävalmentajan (tai muun opettajan) kanssa heti opintojen alussa. Opinnon osat A – C suoritat ensimmäisenä vuonna ja osan D vasta valmistumisen lähestyessä.

Huom. Opinto on vain Riverian opiskelijoille.

 

Jos olet aloittanut opinnon Moodlessa ennen 6.8.19
Muussa tapauksessa valitse
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden opintoon!

Osaatko toimia yrittäjämäisesti työelämässä? Entä omassa elämässäsi? Tiedätkö, mikä yritys on ja miten se toimii?  Tässä yrittäjyyden opinnossa opit, millaista asennetta ja toimintaa työnantajat sinulta odottavat. Puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä.

Monipuolisissa harjoituksissa opitaan ideoimaan toimintaa, joilla voisit ansaita rahaa, sekä laatimaan liikeidea, joka tarvitaan aina yrityksen alkuun. Opettelet yrityksiin liittyvät perusasiat ja käsitteet, joista on hyötyä työelämässä. Oppiminen tapahtuu nuorten työssäoppimistarinoiden, yritysesimerkkien ja oman tekemisen kautta.

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 1. osaan!

Mitä yrityksen talouden hoitoon kuuluu? Osaatko hinnoitella? Tiedätkö, miten taloutta suunnitellaan yritystä perustettaessa? Mitä yrityksen kannattavuus tarkoittaa?

Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Tämä 1. osa tulee tehdä ennen toista valinnaista osaa.

Taloustaidot ovat tärkeitä yrittäjälle. Myös työntekijän on hyvä ymmärtää yrityksen taloutta. Tässä yrittäjyyden valinnaisen opinnon ensimmäisessä osassa tutustut yrityksen talouteen ja opettelet tärkeitä taitoja, kuten hinnoittelua.

Tervetuloa tutustumaan yrittäjyyden valinnaisen opinnon 2. osaan!

Osaat laatia liikeidean, mutta miten tehdään liiketoimintasuunnitelma? Mitä se pitää sisällään? Miten laaditaan liiketoimintasuunnitelmaan kuuluvat laskelmat?

Olet opiskellut pakollisessa opinnossa Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta perustietoja yrityksistä sekä tutustunut liikeideaan. Pakollinen opinto on tehtävä ennen valinnaisia opintoja. Ensimmäinen valinnainen osa yrityksen taloudesta kuuluu myös opiskella ennen tätä toista valinnaista osaa.

Nyt pääset soveltamaan kaikkea aiemmin oppimaasi. Lähdet laatimaan kuvitteellisen yrityksesi liiketoimintasuunnitelmaa. Tämä opinto keskittyy erityisesti yrityksen laskelmien tekemiseen. Niihin tutustuttiin jo 1. valinnaisessa osassa taloudesta. Opinnossa annetaan runsaasti esimerkkejä, joista on helppo ottaa mallia omaan suunnitteluun.

HUOM! Ennen tätä opintoa sinun on suoritettava ylläoleva 1 osp:n valinnainen opinto!

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tervetuloa tutustumaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen opintoon!

Osaatko huolehtia työkyvystäsi? Tiedätkö, miten tuleva työsi sinua kuormittaa? Opinnossa pohdit, miten ylläpidät työtehtäväsi vaatimaa toimintakykyä, sekä toimintaympäristön ja toimintasi terveellisyyttä niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisen terveyden kannalta.

Osaatko asettaa suorituskyvyllesi tavoitteita? Osaatko suunnitella ja toteuttaa tavoitteesi mukaisen liikuntasuunnitelman? Opintosi sisältää kuuden viikon mittaisen suunnitelman ja toteutuksen, josta näet konkreettiset tulokset suorituskykysi ylläpitämiselle.

Opittavat asiat liittyvät omiin lähtökohtiin terveyden eri osa-alueilta. Tavoitteena on, että pärjäät parhaalla mahdollisella tavalla tulevassa työtehtävässäsi. Oppiminen tapahtuu oman tekemisen ja tarinoiden kautta.

Kestävän kehityksen edistäminen

Tervetuloa tutustumaan kestävän kehityksen opintoon!

Ilmastonmuutos on otsikoissa jatkuvasti. Tiesitkö, että kestävän kehityksen avulla voi jokainen vaikuttaa ilmastonmuutokseen, omassa arjessa ja työssään? 

Opinnossa sinulle selviää kestävän kehityksen monipuolisuus ja käyttökelpoisuus tavoiteltaessa parempaa ympäristön, ihmisen ja talouden hyvinvointia. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen vähentää ilmastonmuutoksen voimakkuutta.

Opit mittaamaan erilaisilla testeillä omaa ja vaikka työpaikan vaikutusta ympäristöön. Tärkeää on testien antama tieto erilaisten vaihtoehtojen merkityksestä. Silloin voi asettaa itselleen sopivia tavoitteita, joilla tietää olevan positiivista vaikutusta.

Värien selitykset:

   

Nämä opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opiskelevat ns. uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti (1.1.18 jälkeen opintonsa aloittaneet). Jos olet aloittanut opiskelusi ennen 1.1.18, oikea opintotarjonta sinulle löytyy täältä. Varmista asia tarvittaessa opettajalta ennen opinnon aloittamista!

Koko uusien tutkinnon perusteiden mukaista opintotarjontaamme aikatauluineen voit tarkastella taulukkomuodossa.